ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2021 | ހޯމަ 15:45
ިއިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޣައްޒާއަށް އަމާޒުކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ފޮނުވަމުން
ިއިސްރާއީލުން ގެންދަނީ މެދުކެނޑުމެއް ނެތި ޣައްޒާއަށް އަމާޒުކޮށް ވައިގެ ހަމަލާތައް ފޮނުވަމުން
ޓްވިޓަރ
އިސްރާއީލުގެ އުދުވާން
އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ރަހުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް، އެކަން ހުއްޓާލުމަށް މަޖިލީހުން ގޮވާލައިފި
 
މަޖިލީހުން ބުނީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް މިކަމުގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށް
 
މި ހަމަލާތަކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމަށް ބުނޭ

އިޒްރޭލުން ފަލަސްތީނުގައި ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަމަލުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކުށްވެރި ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މަޖިލީހުގެ އިދާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ފަލަސްތީނުގެ ކުށެއްނެތް މައުސޫމު ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ފަލަސްތީނުގެ އާންމު ރައްޔިތުން ޝަހީދުކޮށް، އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ ރަހުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އަމަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކޮށް، އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ.

އަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުން އަމިއްލަ ގެއިން ނެރެ، މުދަލާއި ފުރާނައަށް ގެއްލުންދީ މި އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހު މިސްކިތުގައި އަޅުކަމުގައި ތިބި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ދިން ހަމަލާތަކަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާފު އަމަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. މަޖިލީހުން ބުނީ މެދުއިރުމަތީގެ ސުލްހަވެރިކަން ގާއިމުކުރުމަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް މިކަމުގެ އަސަރުކުރާނެ ކަމަށެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އަބަދުމެ އޮންނާނީ ފަލަސްތީނުގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ އެކުގައި ކަމަށާއި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް މަދަދުވެރިވުންމަތީގައި ކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ.

Advertisement

އިޒްރޭލުން ހިންގަމުންދާ މި އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މި އުދުވާނު ކުށްވެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން އަމަލީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވަނީ ކުއްލި މައްސަލައެއް ހުށައަޅުއްވާފައެވެ.

މެންބަރު ވިދާޅުވީ މި ކަންކަމާ މެދު ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ގައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްޖެއިން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ ކަމަށެވެ. އަދި ނުރުހުން ފާޅުކުރުމަކީ ހަމައެކަނި ނެރެލާ ބަޔާނަކުން، އަދި ބުނެލާ ބަހަކުން ކުރެވޭ ކަމެއް ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށާއި އަމަލީ ގޮތުން އިޒްރޭލުގެ އަމަލުތައް ކުށްވެރި ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އިޒްރޭލުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މި އުދުވާން ހުއްޓައިލަންދެން މަނާކުރުމަށާއި، އިޒްރޭލުގެ އުދުވާނަށް ނިމުމެއް އަންނަންދެން އިޒްރޭލުގެ އުފެއްދުންތައް ރާއްޖެ އެތެރެކުރުން މަނާކުރުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްފަހު އެ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް ގޮވާލާ ކަމަށް މެންބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް