ރިޒްނާ ޒަރީރު

1,523

Articles

 

12,744,648

Article Views

 

Follow

މީޑިއާ ދާއިރާގައި 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ރިޒްނާ ޒަރީރަކީ ވިޔަފާރިއާއި އިގްތިސާދުގެ ދާއިރާގެ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން ހުންނަ ނޫސްވެރިއެކެވެ. ރިޒްނާއަކީ ޕްރޮގްރާމު އުފައްދައި، ހުށަހަޅައިދީ އަދި ޚަބަރު ކިޔަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ނޫސްވެރިޔެކެވެ. ރިޒްނާ ވަނީ ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ދާއިރާއިން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ އިނާމު "އައްޑޫ އެވޯޑް" ހާސިލްކޮށްފައެވެ.