އަގުއޭރޯ ބާސާއަށް ބަދަލުވުން
ބާސާއާއެކު އަގުއޭރޯ އެއްބަސްވުމަކަށް
 
މި ސީޒަނަށްފަހު ސިޓީ ދޫކޮށްލާން އަގުއޭރޯ ވަނީ ނިންމާފައި
 
ބާސާއާއެކު އަގުއޭރޯ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރާނެ
ކ. މާލެ |
ންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އަންނަ ސީޒަނުގައި ބާސެލޯނާއަށް ބަދަލުވާން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

އުމުރުން 32 އަހަރުގެ ފޯވާޑް ސިޓީއާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން މި ސީޒަން ނިމުމުން ހަމަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ސިޓީ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން ދާދި ފަހުން އަގުއޭރޯ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ދާދި ފަހުން އަގުއޭރޯ ވަނީ ސްޕެއިނުގައި ބާސާއަށް ބަދަލުވާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ. އަދި މި މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ބާސާއާއެކު ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން އަގުއޭރޯ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ރަސްމީކޮށް އެކަން އިއުލާންކުރާނީ މި މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީން ކުޅޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ބާސާއަށް ބަދަލުވާން އަގުއޭރޯ ނިންމީ އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިއެއް ކަމަށްވާ އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީއާއެކު އެއް ކުލަބަކަށް ކުޅުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. އެކަމަކު މި ސީޒަން ނިމުމުން މެސީގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ކުލަބު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި އުމުރުން 33 މެސީގެ ވިސްނުން މިހާރު ހުރީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާސާގައި މަޑުކުރުމަށެވެ.

ސިޓީގައި 10 އަހަރު ހޭދަކުރުމަށްފަހު އަގުއޭރޯ ބާސާއަށް ބަދަލުވާއިރު، އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސިޓީއާ ގުޅުނީ 2011 ވަނަ އަހަރެވެ. އެއަށްފަހު އަގުއޭރޯ ވަނީ ސިޓީއަށް ކުޅެދިން 388 މެޗުގައި 258 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. އެއާއެކު އޭނާ ވެފައި ވަނީ ސިޓީގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދިން ކުޅުންތެރިޔާއަށެވެ. އަދި އަގުއޭރޯ ވަނީ ސިޓީއާއެކު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު މިހާތަނަށް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
50%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
50%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved