މީހަކު ގެއްލުން
ނޮޅިވަރަންފަރު މީހަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ
 
މިސްބާހު ގެއްލިފައި ވަނީ މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން
 
މައުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތެއް ވާނަމަ ފުލުހުންނަށް އެކަން އެންގުމަށް ވަނީ އެދިފައި
ކ. މާލެ |
ޕޮލިސް ހެޑް ކުއާޓާރ، ޝަހީދު ހުސެއިން އާދަމް ބިލްޑިންގ
ގޫގުލް

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު މިސްބާހު މުހައްމަދު ގެއްލިގެން ފުލުހުން ހޯދަން ފަށައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން އުމުރުން 25 އަހަރުގެ މިސްބާހު މުހައްމަދު ގެއްލިގެން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި މިހާތަނަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވެސް އޭނާ ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ސިފަ ކޮށްދެމުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ހިކި މީހެއް ކަމަށާއި، "ބޮލުގެ ކުލަ އަދި ލޮލުގެ ކުލަ ކަޅު" ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިސްބާހު ފެނިއްޖެ ނަމަ ފުލުހުންގެ ނަމްބަރު 3322111 ނުވަތަ 9631696 ށް ގުޅައި އެކަން އެންގުމަށް އެދޭކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
60%
ދެރަ ވެއްޖެ
40%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved