ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 17:32
އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް- 4 ވަނަ މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރްއަށް ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް
އައިޖީއެމް ހޮސްޕިޓަލް- 4 ވަނަ މީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރްއަށް ގެނެސްފައި ވަނިކޮށް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ޙާލަތު
ހުކުރު ދުވަހު ކޮވިޑުގެ 4 ވަނަ މަރު، ދިވެހި ފިރިހެނެއް
 
މިއީ ހުކުރު ދުވަހު މި ބަލީގައި ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާ
 
މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި 91 ވަނަ މީހާ
 
ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 78 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ހުކުރުދުވަހު ހަތަރުވަނަ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނީ، ނިޔާވެފައިވަނީ އުމުރުން 78 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ އައިޖީއެމްއެޗްގެ އީއާރްއަށް ގެނެސްފައިވަނިކޮށް ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:48 ހާއިރު ކަމަށްވެސް އެޗްޕީއޭއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. މިއީ ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނިޔާވި 91 ވަނަ މީހާއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މިއީ ހުކުރު ދުވަހު މި ބަލީގައި ނިޔާވި 4 ވަނަ މީހާވެސް މެއެވެ. ނިޔާވި މީހުންގެ ތެރެއިން، އެންމެ ފުރަތަމަ ނިޔާވެފައި ވަނީ، އުމުރުން 86 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައިވަނީ ހުކުރުވިލޭރޭ މެންދަމު 02:46 ހާއިރު ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ޖެހިގެން ނިޔާވި 88 ވަނަ މީހާއެވެ.

ކޮވިޑް ބަލީގައި ހުކުރު ދުވަހު ދެވަނަ އަށް ނިޔާވެފައި ވަނީ އުމުރުން 64 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ނިޔާވެފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނު 06:30 ހާއިރު އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭން ކޮވިޑް ބަލީގައި ނިޔާވި 89 ވަނަ މީހާއެވެ. އަދި 3 ވަނައަށް ނިޔާވެފައިވަނީ ޑީއެޗް-11ގައި ކޮވިޑަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 86 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެކެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާރު ކޮވިޑް-19ށް ރެކޯޑު އަދަދުތަކުން ޕޮޒިޓިވްވަމުންދާއިރު، ފާއިތުވި 24 ގަޑިއިރުވެސް 800ށް ވުރެ ގިނަ ކޭސް ރިޕޯޓު ކުރެވިފައިވެއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑު ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތްވެސް އިތުރުވެފައިވާއިރު، އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިހާރު އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައްވެސް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް