ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2021 | ހުކުރު 14:56
އެމެރިކާގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރެއް ނޫން
އެމެރިކާގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރެއް ނޫން
އަލްޖަޒީރާ
އެމެރިކާގެ ވެކްސިން ޕްރޮގްރާމް
ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު އެމެރިކާގައި މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރު ނޫން ކަމަށް ސީޑީސީން ނިންމައިފި
 
ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މާސްކް ބޭނުން ކުރުމަށްވަނީ އިލްތިމާސް ކޮށްފައި
 
އެމެރިކާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު މިހާރުވަނީ ކޮޮންޓްރޯލްކޮށްފައި
 
އެމެރިކާގެ މުޅި އާބާދީއަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއްވަނީ ފަށާފައި

ވެކްސިންގެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު މާސްކް ނާޅާ ބޭރުގައި އުޅެވޭގޮތަށް އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ސެންޓަރ ފޯރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން (ސީޑީސީ)ން ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާއްމުކުރި އާ ގައިޑްލައިންގައި ބުނެފައިވަނީ، ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް މާސްކް ނާޅާ ބޭރުގައި އުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ސީޑީސީގެ ޑިރެކްޓަރ ރޮޗެލް ވަލެންސްކީ ބުނީ، ބޭރުގައި އޮންނަ ހަރަކާތް ތަކުގައި މާސްކް ނާޅާ އަދި ގައި ދުރުކަން ނުބަހައްޓާ ވެސް އުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ވަރަށް ދުވަހުގެ އިންތިޒާރެއް ކަމަށާއި، ވައިރަސް ފެތުރޭ ގޮތް ދެނެގަނެ، އެކަމަށް އޮތް އެންމެ ރަނަގަޅު ހައްލަކީ ވެކްސިން ޖެހުން ކަމަށެވެ.

މާސް ނާޅާ އުޅެވޭގޮތަށް ގައިޑްލައިނަށް ބަދަލު ގެނައި ނަމަވެސް ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި، ޕަބްލިކް ޓްރާންސްޕޯޓް ބޭނުންކުރާއިރު، މާސްކް އެޅުމަށްވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

އެޕްރީލް މަހުގެ ފަހުކޮޅު ވެސް ސީޑީސންވަނީ، ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ބޭރުގައި އުޅޭއިރު މާސްކް އެޅުން ކޮންމެހެން މަޖުބޫރު ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެމެރިކާއަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން އެއްފަހަރާ ޕޮޒިޓިވްވި އެއްގައުމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ގޮތުން ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، އެމެރިކާގެ ހާލަތުވަނީ ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް