ޕޯޗުގީޒް ލީގު
މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޕޯޗުގަލުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓިންއަށް
 
ސްޕޯޓިން މޮޅުވީ ބޮއަވިސްޓާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ސްޕޯޓިނުން ޕޯޗުގީޒް ލީގު ކާމިޔާބުކުރީ 19 އަހަރަށްފަހު
ކ. މާލެ |
ޕޯޗުގީޒް ލީގުގެ ޓްރޮފީއާއެކު ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން ޓީމު
ގެޓީ އިމޭޖަސް

މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޕޯޗުގީޒް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓިން ލިޒްބަން ހޯދައިފިއެވެ.

މިއީ މިދިޔަ 2001 ވަނަ އަހަރު ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފަހުން ސްޕޯޓިނުން ލީގު ހޯދި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ އެ ޓީމުން މި ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި 19 ވަނަ ފަހަރެވެ.

ބާކީ ދެ މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި ސްޕޯޓިނަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޮއަވިސްޓާ އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކުއެވެ. މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސްޕޯޓިން އޮތީ ކުޅުނު 32 މެޗުން ލިބުނު 82 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ޕޯޓޯއަށް 32 މެޗުން 74 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތް ބެންފީކާއަށް ވަނީ 32 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ސްޕޯޓިން މޮޅުވީ ބޮއަވިސްޓާ އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގައި ފެނިގެންދިޔަ ހަމައެކަނި ލަނޑު މެޗުގެ 36 ވަނަ މިނެޓުގައި ސްޕޯޓިންނަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޕައުލީނިއޯއެވެ.

މި މޮޅާއެކު މެޗަކުން ބަލިނުވެ ޕޯޗުގަލުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ސްޕޯޓިންނުން ކަށަވަރުކުރިއިރު، ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 32 މެޗުގެ ތެރެއިން 25 މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. އަދި އަނެއް ހަތް މެޗު ނިމުނީ އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ސްޕޯޓިންނުން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު، މިއީ މިދިޔަ 18 އަހަރަރުގެ ތެރޭގައި ޕޯޗުގަލުގައި ބެންފީކާ އާއި ޕޯޓޯ ނޫން ޓީމަކަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ލިބުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved