ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2021 | ބުދަ 16:19
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ ދުއާގެ މެސެޖު
ރައީސް ނަޝީދަށް ހެޔޮ އެދުމުގެ މެސެޖު ފޮނުވުމަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލެއް
 
ރައީސް ނަޝީދު ވެންޓިލޭޓަރުން ނެގީ މި ހަފުތާގައި
 
އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން

މަޖިލީހުގެ ރަައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ހެޔޮ ދުޢާގެ މެސެޖު ފޮނުވުމަށް ޚާއްސަ ޕޯޓަލްއެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގާއިމުކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ދިރިއުޅުއްވާ ކެނެރީގެ ކައިރީގައި ސައިކަލެއްގައި އައިއީޑީއެއް ގޮއްވާލުމުން އެމަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި މިހާރު ވެސް ގެންދަވަނީ ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުންނެވެ. އެ ހަމަލާގައި އެ މަނިކުފާނުގެ ހަށިކޮޅަށް 10 ރޭޒާ ފުއް ވަދެ ހަށިގަނޑުގެ މުހިއްމު ގުނަވަންތައް ފޫއަޅުވާލިއެވެ. މި ފުއްތައް ނަގަން 16 ގަޑިއިރު ވަންދެން އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ކުރެވުނެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ މި ޕޯޓަލް ވެބްސައިޓުގެ ފުރަތަމަ ސަފްހާއިން ފެންނާނެއެވެ. އަދިhttps://majlis.gov.mv/dv/wellwishestospeakerލިންކް މެދުވެރި ކޮށް ވެސް މެސެޖު ފޮނުވޭނެއެވެ. މިހާރު ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ އެމަނިކުފާނަށް ހެޔޮ ދުއާގެ މެސެޖު ފޮނުވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ފަރުވާ ދެއްވި އޭޑީކޭގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމުން މީޑިއާތަކަށް އާއްމުކުރެއްވި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ރައީސް ނަޝީދުގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްވީ ހަމަ ކިރިޔާކަން އެނގެއެވެ.

ހޭނައްތައިގެން ކުރި ސާޖަރީތަކަށް ފަހު ރައީސް ނަޝީދު ވެންޓިލޭޓަރުން ނެގީ މި ހަފުތާގައެވެ. މިހާރު އެމަނިކުފާނު މީހުންނާ މުއާމަލާތު ކުރައްވައި ޑޮކްޓަރުންގެ ފަރުވާއަށް ރަނގަޅަށް ރެސްޕޮންޑް ކުރާކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ތިން މީހަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައިފައެވެ. މި ހަމަލާ އަމާޒުވި ސީދާ ސަބަބު އަދި ނޭނގުނުނަމަވެސް ބޮޑަށް ގުޅެނީ ހަރުކަށި ފިކުރާ ކަމަށް ފުުލުހުން މިހާތަނަށް އާއްމުކުރި މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
33%
67%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 މެއި 2021 | ބުދަ 16:28
އިބްރާހިމް ތައުފީގު
އެއްމެ ލޯބިވާ ރ.ރައީސް މުހައްމަދު ނަޟީދު އައް އަވާޒްކޮއް ދީފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ކުއްވެރިކޮއް ރައީސް ނަޟީދު އައް އަވަސް ޟިފާ އަކައް އެދެން.