ބްރެޒިލުން ފައިޒަރ ވެކްސިން ގަތުން
ބްރެޒިލުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޯޒް ގަންނަނީ
 
މީގެ ކުރިން ވެސް ބްރެޒިލުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވޭ
ކ. މާލެ |
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ
ރޮއިޓަރސް

ބްރެޒިލުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ އިތުރު 100 މިލިއަން ޑޯޒް ގަތުމަށް އެ ކުންފުންޏާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ވެކްސިންގެ ޑޯޒްތައް ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ފައިޒަރއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް ބްރެޒިލުން ފައިޒަރ ވެކްސިންގެ 100 މިލިއަން ޑޯޒް ހޯދުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން އެ ގައުމަށް ލިބިފައިވަނީ 1.6 މިލިއަން ޑޯޒްއެވެ.

އެ ގައުމުގެ އާބާދީގެ 15 އިންސައްތަ މީހުން ވެކްސިންގެ އެއް ޑޯޒް ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ބްރެޒިލްގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ގޯސްވެފައިވާއިރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 2،000ށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިބަލީގައި މަރުވެގެން ރިޕޯޓުކުރަމުންދާ ކަމަށް އެގައުމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.

ފާއިތުވި އެޕްރީލް މަހު އެގައުމުން ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާއިރު އެ މަހަކީ އެގައުމުން މި ބަލީގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވާ މަސްކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓް ކުރެވިފައެވެ. އެޔާއެކު ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ދޯހަޅި ކަމަށް ބުނެ ގިނަ ފާޑުކިޔުންތައް ސަރުކާރަށް އަމާޒުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved