ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2021 | އަންގާރަ 23:55
މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނިކޮށް
މީގެ ކުރިން ކުޅުނު މެޗެއްގެ ތެރެއިން މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނިކޮށް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ސިޓީއަށް
 
ލެސްޓާ އަތުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ސިޓީއަށް ލީގު ޔަގީންވީ ބާކީ ތިން މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ލެސްޓާ ސިޓީ އަތުން ލީގުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބަލިވުމުން، ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީއަށް ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ބާކީ ތިން މެޗު ނުކުޅެ އޮއްވައި ސިޓީއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ޔަގީންވީ ދެން ކުޅޭ މެޗުތަކުން ކޮންމެ ނަތީޖާއެއް ނުކުތް ނަމަވެސް، އެއްވެސް ޓީމަކަށް ސިޓީއާ އަރާހަމަނުކުރެވޭނެތީއެވެ. މި ވަގުތު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 10 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު ސިޓީ އޮތްއިރު، އެ ޓީމަށް ވަނީ ކުޅުނު 35 މެޗުން 80 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ދެވަނައިގައި އޮތް ޔުނައިޓެޑަށް 35 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 70 ޕޮއިންޓެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މެޗުން މޮޅުވުމާއެކު ލެސްޓާއަށް ވަނީ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގައެއް ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެފައެވެ. ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި 36 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓާއެކު ލެސްޓާ އޮތްއިރު، ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށް 35 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 64 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ފަސްވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑަށް 35 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް 34 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 57 ޕޮއިންޓެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއި ލެސްޓާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލެސްޓާ މޮޅުވީ 2-1 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޔުނައިޓެޑް ބަލިވިއިރު، ގާތްގާތުގައި ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެން ޖެހުމާ ގުޅިގެން މި މެޗަށް އެ ޓީމުން ނުކުމެފައިވަނީ ފުރަތަމަ އެގާރައަށް ގިނަ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްގެންނެވެ.

މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ލެސްޓާއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކް ތޯމަސްއެވެ. އެކަމަކު ފަސް މިނެޓު ފަހުން މޭސަން ގްރީންވުޑް ވަނީ ޔުނައިޓެޑަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އޭގެ ފަހުން މި މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ލީޑު ނަގަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައިރު، ލެސްޓާއިން އަލުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗުގެ 66 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޗާލާ ސޮޔުންޖޫއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ސިޓީއަށް ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ކަށަވަރުވިއިރު، މިއީ ސިޓީން ޕްރިމިއާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރި ފަސްވަނަ ފަހަރެވެ. އަދި މިއީ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ސިޓީން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ތިންވަނަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް