ވެކްސިންޖެހި މީހުންގެ ތަފާސްހިސާބު
ވެކްސިނުގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު 130،000ން މައްޗަށް!
 
މިހާތަނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 130،886ށް އަރާފައި
 
ރާއްޖެއިން ވެކްސިނުގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދަކީ 300،906
ކ. މާލެ |
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް ވެކްސިނުގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދު 130،000ން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު 242 މީހުން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 133 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ މާލެ ސަރަހައްދުންނެވެ. އަދި 109 މީހުން އަތޮޅު ތެރެއިން ވެކްސިނުގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވެއެވެ.

ވެކްސިނުގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރިހަމަކުރި މީހުންގެ އަދަދަށް ބަލާއިރު، ހޮނިހިރު ދުވަހު ޖުމްލަ 2،719 މީހުން ވަނީ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ. އޭގެތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި ވަނީ އަތޮޅު ތެރެއިންނެވެ. އަތޮޅު ތެރެއިން 2364 މީހުން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހާފައި ވާއިރު، މާލެެއިން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހީ 355 މީހުންނެވެ.

އެއާއެކު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވެކްސިނުގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 300،906 އެވެ. މިހާތަނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 130،886ށް އަރާފާއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިނުގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖެހުން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު އެ ވެކްސިނުގެ މިވަގުތު ބާކީ ހުރީ 1700 ޑޯޒް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ކޮވިޝީލްޑްގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހި މީހުންނަށް އެސްޓްރަޒެނަކާ ވެކްސިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހަމަ އެއް ފޯމިއުލާއެއް ބޭނުން ކޮށްގެން އުފައްދާފައިވާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިން ވަރަށް އަވަހަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved