އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިސް
"ހަމަލާ ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނަން"
 
ރައީސް ނަޝީދުގެ ހިތްވަރަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މިވަގުތުގެ އަމާޒަކީ އެކަންކުރި މީހުން ހޯދައި އިންސާފު ގާއިމުކުރުން ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
މި މައްސަލައިގައި ޝަރީއަތަށް ދާނީ ސީދާ ޕީޖީ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވި
ކ. މާލެ |
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ބައްދަލުވުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ނިރުބަވެރި ހަމަލާއެއް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ދެއްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޔަގީންކަން ދެއްވީ އެމްޑީޕީގެ 173 ވަނަ ގައުމީ މަޖިލީހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހު މެންދުރު ރައީސް ނަޝީދާ ބައްދަލުވި ކަމަށާއި، ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން އެމަނިކުފާނުގެ އަޒުމާއި ހިތްވަރަށް ކުޑަވެސް ބަދަލެއް ނާންނަކަން ޔަގީންވި ކަމަށެވެ. ރައީސް ސާލިހު ވަނީ މި ހަމަލާގެ ތަހުގީގާއި ގުޅޭ ތަފްސީލުތައް ވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ޔޫއެންއޯޑީސީއާއި ލަންޑަނުގެ މާހިރުން ވެސް މިހާރު ތަހުގީގަށް އެހީތެރިވަމުންދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެކަން ހިނގި ރޭ އަވަށްޓެރި ގައުމުތަކުން ވެސް އެހީވާން ބޭނުންކަން ހާމަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާ ސުވާލުކޮށް ހެކި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، އައިއީޑީއާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް މިހާރު ވެސް އެނގިފައިވާ ކަމަށެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ވަރަކުން އެ މައުލޫމާތު އެކި މުއައްސަސާތަކަށް ފުލުހުން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް ވެސް ރައީސް ސާލިހު ވިދާޅުވިއެވެ. ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ހަށިކޮޅަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގައި ބައިވެރިވި އެންމެން އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ރައީސް ސާލިހު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ.

މި ތަހުގީގަށް ޕީޖީގެ އެއްބާރުލުން ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށާއި، މިހާރު ވެސް ވަކި ޓީމެއް އެކުލަވާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޝަރީއަތަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ސީދާ ޕީޖީ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ރަނގަޅުކަމަށާއި ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތާމެދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިރުބަވެރިންގެ ބޭނުމަކީ ގައުމުގެ އަމާންކަން ނަގާލުމާއި، ސުލްހަ ގެއްލުވާލުން ކަމުގައި ވާއިރު، އެމްޑީޕީން އަދި ސަރުކާރުން އެކަން އެހެން ކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމްޑީޕީއަކީ އަބަދުވެސް އިންސާފަށް ލޯބިކުރާ ޕާޓީއެއް ކަމަށާއި ބޭނުންވަނީ ގައުމުގައި ހަމަޖެހުމާއި ސުލްހަމަސަލަސް ކަން ދެމިއޮތުން ކަމަށާއި، އެމްޑީޕީއަކީ އަނެކާގެ ފުރާނައަށް އިހުތިރާމް ކުރާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
10 މެއި 2021 | ހޯމަ 01:27
ބަސްސާނު
ނިރުބަވެރިންނޭ ބުނީނަ ހީވަނީ ސުވަރުގެ ވެރިންނޭ. ތިޔަfފަދަ ކަންތަށް ކުރާ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ހުރިހާ ތަނެއްގަވެސް ކިޔާ އުޅެނީ ޓެރަރިސްޓުން ކަމަށް.
raajjemv logo

All rights reserved