ކޮވިޑް ބައްޔަށް ގިނަ ބަޔަކު ޕޮޒިޓިވް ވުން
ޕޮޒިޓިވް ވީ މީހުންގެ އަދަދު 1000ން މައްޗަށް
 
އާދީއްތަ ދުވަހު 1003 މިހުން ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައި
 
ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ރަސްމީކޮށް އިއުލާންކުރާނީ އެޗްއީއޯސީން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ކ. މާލެ |
މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ޓީމުތަކުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ

ކޮވިޑް ބަލީގައި ރާއްޖެއިން 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެއެވެ.

އިތުބާރު ހުރި ފަރާތަކުން 'ރާއްޖެއެމްވީ' އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު 1003 މިހުން ވަނީ ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ހޮނިހިރު ދުވަހު ހާމަކުރި ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި 4014 ސާމްޕަލެއް ވަނީ ނަގާފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 590 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، މާލެ ސަރަހައްދުން 439 މީހުން، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްތަކުން 141 މީހުން، ހިންގަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުން 09 މީހުން، ސަފާރީތަކުން އެކަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ.

8640 އެކްޓިވް ކޭސް ހިމެނޭއިރު، 230 މީހަކަށް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާ ދެމުން ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޭހުގެ އަދަދު މިހާ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވޭރިއަންޓް އުޅުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެންވެސް ވަކި ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭ ގޮތަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވެއެވެ. އެއްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެސް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. ރޭގަނޑު 9ން ފެށިގެން ފަތިހު 4ށް ކާފިއު ވެސް ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފައެވެ. ގިނަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިނަމަވެސް އާއްމު ރައްޔިތުން ގައިޑްލައިންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާކަމަށްވާނަމަ ނަތީޖާ ނުނެރެވޭނެ ކަމަށާއި، ކޭސްތައް އިތުރުވާނަމަ ފުލް ލޮކްޑައުންއަކަށް ދާން ޖެހިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ވެސް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ދީފައެވެ.

މައުލޫމަތު ލިބޭ ގޮތުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު ރަސްމީކޮށް އިއުލާން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޗްއިއޯސީން ބާއްވާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
55%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
27%
ދެރަ ވެއްޖެ
9%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved