ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 17:30
ކަސްޓަމުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތި
ކަސްޓަމްސް
މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުން
އިތިއޮޕިއާ އިން ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން 3.4 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި
 
މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު ދިހަ މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ
 
މިތަކެތި ގެނައީ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ އިނގިރޭސި ފިރިހެނެއް

އެފްރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ އިތިއޮޕިއާގައި ހުރެފައި ރާއްޖެ އައި މީހެއްގެ އަތުން ޖުމްލަ 3.413 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ބުނީ ވައިގެ މަގުން އިތިއޮޕިއާއިން ރާއްޖެއައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ އަތުން މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކަސްޓަމުން ބުނީ އޭޕްރީލް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި އުމުރުން 30 އަހަރުގެ ފިރިހެނަކު ދަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ރޫޓާއިއަމަލުތައް ހުރިގޮތުން އޭނާއާއި މެދު ޝައްކުކުރެވިގެން، އެމީހާގެ ލަގެޖް ބަލައި ފާސްކުރިއިރު، އޭގެތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ. ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކަސްޓަމުން މިތަކެތި ޓެސްޓްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ކޮކޭނަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް ބުނެއެވެ.

Advertisement

މިމީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 3.413 ކިލޯގުރާމް ހުއްޓެވެ. މިމައްސަލައިގައި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 10,239,000.00 (ދިހަ މިލިއަން ދެލައްކަ ތިރީސްނުވަ ހާސް) ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ވެސް ކަސްޓަމުން ބުނެއެވެ.

މިމައްސަލައިގައި ޝާމިލްވާ މީހާ އާއި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އޭޕްރީލް 25 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ފުލުހުންނާއި ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
9 މެއި 2021 | އާދީއްތަ 18:02
ދުލެއް
އަގު ތިބުނެދެނީ ތިޔަ ވިޔަފާރިއައް މީހުން ވައްދަންތަ ؟