ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 23:26
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރު، ރެއާލަށް ފުރުސަތެއް
 
ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހި
 
ސެވިއްޔާ ބަލިކޮށް ރެއާލަށް އެއްވަނައަށް އެރޭނެ

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާސެލޯނާ އާއި ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އެއްވަރުވުމުން، ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ލިބިއްޖެއެވެ.

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

ބާސާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެތުލެޓިކޯގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ކުޅުނުއިރު، މިއީ މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގައި ބާސާ ދޫކޮށް އެތުލެޓިކޯއާ ގުޅުނު ފަހުން ބާސާއާ ދެކޮޅަށް ސުއަރޭޒް ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެތުލެޓިކޯއިން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފުގައި ލީޑު ނަގަން އެ ޓީމަށް ވަނީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ މާކޮސް ޔޮރެންޓޭ އާއި، ލުއިސް ސުއަރޭޒް އަދި ޔަނިކް ކަރަސްކޯ ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ބާސާގެ ގޯލްކީޕަރު މާކް-އަންދްރޭ ޓާ ސްޓެގެން ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. އަދި މި ހާފުގައި ބާސާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، އެ ހަމަލާ އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލްކީޕަރު ޔެން އޮބްލަކް ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފާ ޚިލާފަށް ދެވަނަ ހާފުގައި ބާސާއަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިގެންދިޔައިރު، އެ ޓީމުގެ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނާއި އޮސްމާން ޑެމްބެލޭއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާއަށް އޮތް ނަމަވެސް، މެޗު އެއްވަރުވުމާއެކު އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައެވެ. އަދި ބާސާ އާއި އެތުލެޓިކޯ އެއްވަރުވުމުން، ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން މޮޅުވެގެން ރެއާލަށް އެއްވަނައަށް އެރޭނެއެވެ. މި ވަގުތު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ 35 މެޗުން 77 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ބާސާއަށް 35 މެޗުން 75 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި މި ވަގުތު ރެއާލް އޮތީ 34 މެޗުން 74 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 34 މެޗުން ވަނީ 70 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް