ކ. މާލެ
|
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 23:21
ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަޖިލީހުގައި،
ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު މަޖިލީހުގައި،
މަޖިލިސް
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރަން: ރައީސް
 
ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އިދިކޮޅުން ވެސް ވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައި
 
އެ މަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށާއި ސްޓޭބަލް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވޭ
 
ފުލުހުން އަންނަނީ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަމުން

އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، މާލޭ ނީލޯފަރުމަގުގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮވައި ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާ އަށް މިހާރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ރައީސް ވިދާޅުވީ އެ އަމަލު ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ފުލުހުން ތަހުގީގުކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 8 ޖަހާކަންހާއިރު، އެމަނިކުފާނު ދިރިއުޅުއްވާ ގެކޮޅު ކައިރީގައި ބާރުގަދަ އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިގެން ދިން ހަމަލާގައި ލިބިވަޑައިގެންނެވި އަނިޔާތަކަށް އެމަނިކުފާނު ފަރުވާހޯއްދަވަމުން ގެންދަވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ހާލުކޮޅު ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ހާލަތު ސްޓޭބަލް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން ބުނެފައިވެއެވެ. އެ ހަމަލާގައި، އިތުރު ތިން މީހަކަށް އެކި ވަރުގެ އަނިޔާވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންއަންނައިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިއަކު ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާ އިދިކޮޅުން ވެސް ކުށްވެރިކޮށްފައިވާއިރު، މިނިސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް އެހެން އިސް ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ މި ހަމަލާ ކުށްވެރިކުރައްވާފައެވެ. މި ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުންގެ އެލާޓް ލެވެލް ވެސް 3ށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު، އެ ސަރަހައްދު މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް