ކޮވިޑް-19
މާލޭގައި އިތުރު ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި، ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހަދަނީ
 
ހެލްތު އެމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަން ވަސީލަތް ގިނަކޮށް ފުޅާކުރަން ނިންމާފައިވޭ
 
ސަޕްލައި ބޯޓުތައް އަންނަ ސަރަހައްދުތައް ވެސް އެލްޖީއޭއާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވޭ
 
ދެން ކޮންމެ ދުވަހަކު އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތުގައި ރައީސް އާއި ނައިބުރައީސް އަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވާނެ
ކ. މާލެ |
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް
ރައީސް އޮފީސް

މާލޭގައި އިތުރު ފްލޫ ކްލިނިކަކާއި ސާމްޕަލް ކަލެކްޝަން ސެންޓަރެއް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ދުވަހަކު ރިޕޯޓުކުރަމުން އަންނަ ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މަތިވަމުންދާތީ ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހެލްތު އެމަޖަންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ކޯ ޗެއާގެ ގޮތުގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މިހިންމު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގައި އިތުރު ސާމްޕަލް ސެންޓަރަކާއި ފްލޫ ކްލިނިކެއް ހުޅުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ މާލޭގައި ސަޕްލައި ބޯޓުތައް އަންނަ ސަރަހައްދުތައް ވެސް އެލްޖީއޭއާ ގުޅިގެން މޮނިޓަރ ކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ކޭސްތައް އިތުރުވުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަކީ ހެލްތު އެމަޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުގެ އޮޕަރޭޝަން ސައިޒު ބޮޑު ކުރަން ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް ގިނަކޮށް މަސައްކަތް ފުޅާކުރުން ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ފެނިގެން އެކުލަވާލީ ނެޝެނަލް އެމެޖަންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ)އެވެ. އޭރު ރައީސް އޮފީހުގެ ބައިވެރިވުމާވެސް އެކު ހިންގަމުންދިޔަ އޮޕަރޭޝަން ކުޑަކުރީ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށް ވުމުންނެވެ. އަދި ފަހުން ހިންގަމުން އައި އެޗްއީއޯސީއެވެ.

މަބްރޫކް ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ދެން ހެލްތު އެމަޖަންސީ ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީގެ ކޯ ޗެއާގެ ގޮތުގައި ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް އެޗްއީއޯސީގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ރެއަކު ވެސް ޕޮލިސީ ލެވެލްގެ މީޓިންތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބާއްވަވާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
33%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
6 މެއި 2021 | ބުރާސްފަތި 10:22
ޢިސް
އަނެއްކާ ލާރިގަޑެއް މަޅާލަނީދޯ،،،،،،،،،،،،،،
raajjemv logo

All rights reserved