ކޮވިޑް-19
ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 700ން މައްޗަށް
 
އަތޮޅުތެރެއިން 186 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
މާލެއިން 540 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
 
ޓެސްޓުކުރި 4،787 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 734 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި
ކ. މާލެ |
ކޮވިޑަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ސާމްޕަލް ނެގުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖެއިން ބުދަ ދުވަހު 700ށް ވުރެ ގިނަ ކޮވިޑް-19 ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ނެރުނު ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޓެސްޓުކުރި 4،787 ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 734 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މާލެއިން 540 މީހުން ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ. އަދި އަތޮޅުތެރެއިން 186 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާއިރު، އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯންތަކުން އެއް ކޭސް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

މިއާއެކު 7،109 އެކްޓިވްކޭސް މިހާރު ތިބި އިރު ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 32،665ށް އަރާފައެވެ. އޭފެ ތެރެއިން 25،437 މީހުން ވަނީ ބަލިން ރަނގަޅުވެފައެވެ. ބައްޔަށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދާ މީހުންގެ ތެރެއިން 198 މީހުން އެޑްމިޓްކޮށްފައިވާއިރު، 74 މީހުން ވަނީ މި ބަލީގައި މަރުވެފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ފެނުނު ކޮވިޑް-19 ކޭސްތަކުގެ ޖުމްލަ އަކީ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ކޭސްތައް އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓުކުރި އަދަދެވެ. ފާއިތުވެ ދިޔަ ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތަކުގެ އައު ރިކޯޑުތައް ހަދަމުން އަންނައިރު ކޭސްތައް 400ން މައްޗަށް އަރަން ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު މިހާ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ވޭރިއަންޓް އުޅުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަންނަ އެންމެން ވެސް ވަކި ފިޔަވަޅުތަކެއްގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ އެތެރެވެވޭ ގޮތަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުކުރުން ވެސް ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައ ވެސް ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށް، ސްކޫލްތަކާއި އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު، ރޭގަނޑު 12ން ފެށިގެން ވަނީ އެއްގަމު އުޅަނދު ނުދުއްވޭ ގޮތަށް ކާފިއު ވެސް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved