ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2021 | ބުދަ 08:07
ޗައިނާގެ ސިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ވީގްރޫ މުސްލިމުން
ޗައިނާގެ ސިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ވީގްރޫ މުސްލިމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސިންޖިއާން މުސްލިމުން
ސިންޖިއާން މުސްލިމުންނަށް ހެދި ޑޮކިއުމެންޓްރީއަކީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް
 
ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފު އެތައް އަމަލެއް ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ

ޗައިނާގެ ސިންޖިއާންގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުންނާ ބެހޭ ގޮތުން އެގައުމުގެ ގްލޯބަލް ޓެލެވިޒަން ނެޓްވޯކުން އުފައްދާ އޭޕްރީލް މަހު ނެރުނު 'ގްރީސަމް ޑިސްޓީސަން އޮފް ރިއަލިޓީ' ގައި ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރުތަކަކީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށް ވީގްރޫ މުސްލިމުން ބުނެފިއެވެ.

އޭޕްރީލް މަހު މެދުތެރޭގައި ނެރުނު މި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ގްލޯބަލް ޓެލެވިޒަން ނެޓުވޯކުން ވަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި ރަޝިޔާ ބަހުން ޑަބުކޮށް ވެސް ދައްކާފައެވެ.

ޗައިނާގައި ގްލޯބަލް ޓެލެވިޒަން ނެޓުވޯކުން ބުނީ އެގައުމުގައި ދިރިއުޅޭ ވީގްރޫ މުސްލިމުންގެ ވާހަކަތަކާއިއެކު ޑޮކިއުމެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރީ ވީގްރޫ މުސްލިމުންނަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން އަނިޔާވެރިވަމުންދާކަމަށް ބުނެ ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބައެއް ގައުމުތަކުން ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރަމުންދާތީ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޑޮކިއުމެންޓްރީ ބަލާލުމުން އެއީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއްކަން ސާބިތުވާނެ ކަމަށެވެ.

ޔޫރަޕްގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ވީގްރޫ މި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ހިމަނާފައިވަނީ ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ވީގްރޫ މުސްލިމަކަށް ހަވާލާދީ ރޭޑިއޯ ފްރީ ޔޫރަޕުން ބުނީ މިއީ ވީގްރޫ މުސްލިމުން ރުޅިވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ވައްޓާލުމުގެ ނިޔަތުގައި ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޗައިނާއިން އަންނަނީ ވީގްރޫ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފު އެތައް އަމަލެއް ހިންގަމުންނެވެ. އަދި ގްލޯބަލް ޓެލެވިޒަން ނެޓްވޯކުން އުފެއްދި މި ފިލްމަކީ ޗައިނާގެ އެކްޓަރުންތަކެއް ކުޅުވި ފިލްމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގްލޯބަލް ޓެލެވިޒަން ނެޓުވޯކުން ގެނަސްދިން މި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ވަނީ ވީގްރޫ މުސްލިމުން ވަޒީފާތައް ހޯދުމުގައި ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ވީގްރޫ މުސްލިމުން ކުޅިވަރު ކުޅުމާއި މިއުޒިކް ކުޅުން އަދި ވިޔަފާރި ކުރުމަށްވެސް އެތައް ފުރުސަތުތަކެއް ހުރި ކަމަށް މި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
75%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް