raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން އަޕްޑޭޓް
ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު 114،000ން މައްޗަށް
 
ރާއްޖޭގައި ހުރި ކޮވިޑް ވެކްސިންްގެ ސްޓޮކް މަދުކަމަށް ސަރުކާރުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ބުނެފައި
ލައިޝާ އަހްމަދު
ކ. މާލެ |
ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވެކްސިން ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ދަނީ
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 ގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު 114،000ން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ.

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާންމު ކޮށްފައިވާ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ހޯމަ ދުވަހު 757 މީހަކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 276 މީހުން ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ މާލެ ސަރަޙައްދުންނެވެ. އަދި 481 މީހަކު އަތޮޅު ތެރެއިންވެސް ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 5746 މީހަކު ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒްވެސް ޖަހާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 2350 މީހުންނާއި، އަތޮޅު ތެރެއިން ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ 3396 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު، މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދަކީ 298،396 އެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ދެވަނަ ޑޯޒް ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 114،240ށް އަރާފާއެވެ.

ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ރާއްޖޭގައިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، ރާއްޖޭގައި ހުރި ކޮވިޑް ވެކްސިންްގެ ސްޓޮކް މަދުކަމަށް ސަރުކާރުން ދާދި ފަހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް