raajjemv logo
ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގެ ހާލަތު
ހޮސްޕިޓަލުތައް ފުރި، އިންޑިއާގެ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު!
 
ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފައި
 
ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ބައިތިއްބާ ބަލި މީހުންނަށް އޮކްސިޖަން ބޭނުންވާ މިންވަރު ކުރިއަށްވުރެ އިތުރު
ޝާމާ ޝުއައިބް
ކ. މާލެ |
ހެލްތް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން
އެޗްއީއޯސީ

ހޮސްޕިޓަލުތައް ފުރި، އިންޑިއާގެ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ން ދީފިއެވެ.

އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އައިޖީއެމްއެޗްގެ ރޭޑިއޯލޮޖިސްޓު ޑރ. ފާތިމަތު މުފްލިހާ ވިދާޅުވީ ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދުގެ އިތުރުން، ބަލި ޖެހިގެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި އެޑްމިޓުކޮށްގެން ފަރުވާދޭންޖެހޭ މީހުން ވެސް ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައިސީޔޫގައި ބައިތިއްބާ ބަލި މީހުންނަށް އޮކްސިޖަން ބޭނުންވާ މިންވަ ރުވެސް ކުރިއަށްވުރެ އިތުރު ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، އަވަށްޓެރި އިންޑިއާ، ނޭޕާލުގެ އިތުރުން ބާލީގެ ހާލަތަށް ރާއްޖެ ވެސް ވެއްޓިގެން ދާނެކަމުގެ އިންޒާރު ޑރ. މުފްލިހާ ދެއްވިއެވެ.

މިހާރު މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް އެންމެ ބާރަށް ކޮވިޑު ފެތުރޭ ގައުމަކީ އިންޑިއާއެވެ. ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ބަލި ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ތިން ލައްކައަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާއިރު ހޮސްޕިޓަލުތައް ފުރި، މުޅި ގައުމު ވަނީ އޮކްސިޖަނަށް ޖެހިފައެވެ.

އެޗްޕީއޭގެ އެންމެ ފަހުގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މާލެ ހިމެނޭ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އޮތީ މި ބަލިމަޑުކަން ރާއްޖޭން ފެނުނު ފަހުން، ނުވެއްޓޭހާ ގޯސް ހާލަތެއްގައެވެ. 585 މީހުންނަށް އަލަށް ޕޮޒިޓިވްވިއިރު، ފާއިތުވި ދެ ދުވަހު ވެސް އަލަށް ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 500 ހުރަސްކޮށްފައެވެ.

ބަލި ފެތުރޭ މިންވަރު އިންތިހާއަށް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރަން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން 10 ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ ހަރުކަށިކޮށްފައެވެ. ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ބަންދުކޮށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އޮންލައިކޮށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެ މުއްދަތަށް އިމްތިހާންތަކުގެ ތާވަލަށް ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް ސްކޫލްތައް ބަންދު ކޮށްފައިވާއިރު މިދެ ފިޔަވަޅު ހިމެނޭހެން ޖުމްލަ 8 ފިޔަވަޅެއް މިހާރު މި ވަނީ އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް