raajjemv logo
ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލުން
މާލޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ޖެހުން ހުއްޓާލައިފި
 
ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭ އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް ހާލަތު ވަރަށް ގޯސް
 
ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ ކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ފެތުރިފައި
 
ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލި ސަބަބު ހާމައެއް ނުކުރޭ
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
މަޖްލިސް ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ޖެހުމަށް ކިއުގައި ތިބި މީހުން
ރާއްޖެ އެމްވީ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުން ހުއްޓާލައިފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލާފައިވާ ކަމަށާއި ދެން އަލުން ފެށޭނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތަށް ނިންްމީ ކީއްވެގެން ކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާ ކުރި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ސްޓޮކް ހުސްވާ ކަމުގެ އަޑުތައް ދާދި ފަހުން ފެތުރުނު ނަމަވެސް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފައެވެ. މިވަގުތު އިންޑިއާގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވެކްސިން ލިބުން ވެސް ދަތިވެފައިވާއިރު، އެ ގައުމުން ރާއްޖެ އަށް ބަރާބަރަށް ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބަ އޮތް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ގައުމީ ކެމްޕޭން ފެށި އިރު އޭރު ޖަހަމުން އައީ ހަމައެކަނި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއެވެ. އޭގެ ފަހުން މާޗު މަހުގެ 15 ގައި އޭގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖެހުން ހުއްޓާލުމަށް ފަހު ދެން ފެށީ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހާށެވެ. ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު ދެ ލައްކަ މީހުން ޖަހާފައިވާއިރު، މިހާރު ދަނީ އޭގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ޖަހަމުންނެވެ. ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒަކީ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ޖަހަން ޖެހޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ވެކްސިން ދެން ޖަހަން ފަށާނެ ދުވަހެއް ނޭނގޭ ނަމަ ދެވަނަ ޑޯޒުގެ މުއްދަތު ބައެއް މީހުންނަށް ހަމަވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފުރަތަމަ ޑޯޒު ޖަހަމުން އަންނަނީ ސިނޮފާމް ވެކްސިނާއި ފައިޒާ ވެކްސިންގައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފައިޒާ ވެކްސިން ޖަހަނީ ވަކި ޚާއްސަ ހާލަތައްގައި ތިބި މީހުންނަށެވެ. އަދި ސިނޮފާމް ވެކްސިން އާންމުންނަށް ޖަހާއިރު، އޭގެ ދެވަނަ ޑޯޒު ވެސް އަންނަނީ ޖަހަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
9%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
4%
އުފާ ވެއްޖެ
13%
ދެރަ ވެއްޖެ
61%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
4%
މޮޔަވެއްޖެ
9%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް