ކ. މާލެ
|
4 މެއި 2021 | އަންގާރަ 11:31
"ޖީ7"ގެ ބައްދަލުވުން - ޚާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވައުދުވެއްޖެ
"ޖީ7"ގެ ބައްދަލުވުން - ޚާރިޖީ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރުމަށް އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުން ވައުދުވެއްޖެ
ސްކައި ނިއުސް
"ޖީ7"ގެ ބައްދަލުވުން
"ޖީ7"ގެ ބައްދަލުވުން ލަންޑަންގައި ފަށައިފި
 
މެދުފަންތީގެ ގައުމުތަކުގެ އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ލަނޑުދަނޑި ކަނޑައަޅާފައި
 
ޖީ7ގެ މިނިސްޓަރުންވަނީ، 10.9 ބިލިއަން ޕައުންޑް އިންވެސްޓް ކުރުމަށް އެއްބަސްވެފައި

"ޖީ7"ގެ ބައްދަލުވުން ލަންޑަންގައި ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަން ފެށުނު ފަހުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި ގައުމުތައް އެއްމޭޒެއްގެ ދޮށުން ބައްދަލުވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ޖީ7ގައި ހިމެނެނީ ކެނެޑާއާއި ފަރަންސޭސިވިލާތާއި ޖަރުމަނުވިލާތާއި އިޓަލީވިލާތާއި ޖަޕާނާއި އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތެވެ.

ތިން ދުވަހަށް ކުރިއަށްދާ މި ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާ، އިންޑިއާ، ސައުތް ކޮރެއާ އަދި ސައުތް އެފްރިކާއަށް ވަނީ ދައުވަތު އަރުވާފައެވެ.

ޖީ7ގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންނާއެކު ލަންޑަންގައި ފަށާފައިވާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ގިނަ ކަންތަކަކަށް މަޝްވަރާ ކުރުމަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ރަޝިއާމެދު ގައުމުތަކުން ގެންގުޅޭ ދޮގު ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ ޕްރޮޕެގެންޑާއާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޖީ7ގެ އިސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުމުގެ ކުރިން އެ ޤައުމުތަކުން ޗައިނާއާއި ރަޝިޔާއާމެދު ގެންގުޅޭނެ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުންވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ.

ޖީ7ގެ މިނިސްޓަރުން ވަނީ ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލުނު އަންހެނުން، އަލުން އާއްމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން 10.9 ބިލިއަން ޕައުންޑް އިންވެސްޓްކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކަށް ހަމަހަމަކާމާއެކު ވެކްސިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވެސް އެޖެންޑާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ސަމިޓުގައި އަންހެންކުދިންނަށް ތައުލީމު ދިނުމުގައި ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދޭނެކަން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އަލަށް ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑި ކަމަށްވާ، 2026 ގެ ކުރިން މެދުފަންތީގެ ގައުމުތަކުން 40 މިލިއަން އަންހެން ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށް ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވެވޭނެ ކަމަށްވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެމެރިކާއިން ރަޝިއާއާމެދު ހަރުދަނާ ގުޅުންތަކެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް ވެސް ކުރިއަށް ގެންދަން ރާވާފައިވާއިރު، މިކަމުގައި ބޮޑަށް ބުރަވެވޭނީ، ރަޝިއާގެ ރައީސްގެ ނިންމެވުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޔޫކްރެއިންގެ މައްސަލަފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ރަޝިޔާއިން ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކީ އެމެރިކާއިން ވަރަށް ބޮޑަށް އިސްކަމެއް ދޭ ކަމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް