ބިލް އާއި މަލިންޑާ ގޭޓްސް ވަރިވުން
27 އަހަރަށް ފަހު ބިލް އާއި މަލިންޑާ ގޭޓްސްގެ ކައިވެނި ނިމުމަކަށް!
 
ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެނަސްފައި މިވަނީ ދެމިހުން އެކަމަށް އެއްބަސްވެގެން
 
ބިލް އާއި މެލިންޑާގެ ތިން ދަރިން ތިބޭ
 
ބިލް އާއި މެލިންޑާ ކައިވެނިކޮށްފައި ވަނީ 1994 ވަނަ އަހަރު
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ބިލް އާއި މެލިންޑާ ގޭޓްސް
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މުއްސަނދި މީހާ ބިލް ގޭޓްސް އާއި މެލިންޑާ ގޭޓްސްގެ 27 އަހަރުވީ ދިގު ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެންނަށް ދެމީހުން ނިންމައިފިއެވެ.

ބިލް އާއި މެލިންޑާއި ވަރިވާން ނިންމާފައިވާކަން އާންމުކޮށްފައި ވަނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށެވެ. އެގޮތުން ބިލް ވަނީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެމީހުންގެ ބަސް އޭނާގެ ޓްވިޓަރ ގައި ޝެއަރ ކޮށްފައެވެ.

އެޓްވީޓްގައި ވާގޮތުން ކައިވެނި ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ގެނުމަށް ނިންމާފައި ވަނީ އެކަމާ މެދުގިނަ ވިސްނުންތަކެއް ވިސްނައި ކުރެވުނު ގިނަ މަޝްވަރާތަކަކަށް ފަހުއެވެ. އަދި ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ދެމީހުންނަށް އިތުރަށް ކުރިއެރުން ނެތް ކަމަށް ބިލް އާއި މެލިންޑާ ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން އާއިލާގެ ދިރިއުޅުމަށް އަންނާނެ ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަށް ނަގާނެ ދުވަސްތަކުގައި އެދެމީހުންގެ ޕްރައިވެސީއަށް އިޚްތިރާމު ކުރާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ކައިވެނި ނިމުމަކަށް އައި ނަމަވެސް ބިލް އެންޑް މެލިންޑާ ގޭޓްސް ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އެކުގައި ކުރާނެ ކަމަށާއި މި ވޭތުވެދިޔަ 27 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކުގައި ގިނަ ކަންތަތަކެއް ހާސިލްކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބިލް އާއި މެލިންޑާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދިމާވެފައި ވަނީ 1980ގެ ތެރޭގައި މެލިންޑާ ބިލްގެ މައިކްރޯސޮފްޓް ކުންފުންޏާ ގުޅުމުންނެވެ. އަދި 1994 ވަނަ އަހަރު ދެމީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު، ދެ މީހުންގެ ތިން ދަރިން ތިބެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
14%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
17%
އުފާ ވެއްޖެ
41%
ދެރަ ވެއްޖެ
3%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
21%
މޮޔަވެއްޖެ
3%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް