ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 19:23
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ލަންކާ ޑީސަލް އާއި އިކުއިވަލެންޓަށް މޮޅެއް
 
ސިލިންކޯ އަތުން ލަންކާ ޑީސަލް މޮޅުވީ 57 ލަނޑުން
 
އެމްޓީސީސީ ބީ އަތުން އިކުއިވަލެންޓް މޮޅުވީ 41 ލަނޑުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގައި ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުތަކުން ލަންކާ ޑީސަލް އާއި އިކުއިވަލެންޓް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގައި 14 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާއިރު، ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ލަންކާ ޑީސަލް މޮޅުވީ ސިލިންކޯއާ ވާދަކޮށް 57 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަންކާ ޑީސަލް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 120 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި ސިލިންކޯ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 63 ލަނޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޯމަ ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ އިކުއިވަލެންޓް މޮޅުވީ އެމްޓީސީސީ ބީއާ ވާދަކޮށް 41 ލަނޑުންނެވެ. މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިކުއިވަލެންޓް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ފަސް ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 112 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި އެމްޓީސީސީ ބީ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 71 ލަނޑެވެ.

Advertisement

ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު މި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ޖޯލި ބޯއިސް އާއި ފްރެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ލަންކާ ޑީސަލާއި ދިރުހަމްގެ ޓީމެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ. މީގެ ކުރިން އޯޕަން މުބާރާތާއި އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ވަނީ ނިންމާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް