އިޓާލިއަން ލީގު
ފަހު ވަގުތު ރޮނާލްޑޯ ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފި
 
އުދިނޭޒީ އަތުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ޔުވެންޓަސް އޮތީ 69 ޕޮއިންޓާއެކު
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
އުދިނޭޒީ އާއި ޔުވެންޓަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ފަހު ވަގުތު ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ޖެހި ލަނޑުތަކުން އުދިނޭޒީ ބަލިކޮށް، ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޔުވެންޓަސް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުވީ ފަހަތުން އަރައި 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން އުދިނޭޒީން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ނަހުއެލް މޮލީނާއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ޔުވެންޓަސްއިން ކުޅުން ރަނގަޅުކުރިއިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ އުދިނޭޒީގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކޮސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން ޔުވެންޓަސްގެ ވެސްޓަން މެކެނީއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ޔުވެންޓަސްއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މި ހާފުގައި އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި ޕައުލޯ ޑިބާލާއަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް މެޗު ނިމެން ހަތް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ، ޔުވެންޓަސްއަށް ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ރޮނާލްޑޯ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް، މި މެޗުން ޔުވެންޓަސް މޮޅުކޮށްދީފައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޔުވެންޓަސް ޖެހިލިއިރު، މީގެ ކުރިން ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތް ނާޕޮލީ ވަނީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކަލިއަރީއާ ފަހު ވަގުތު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން ދެވަނައިގައި އޮތް އެޓަލަންޓާ އާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް ޔުވެންޓަސް އަދި ހަތަރުވަނައިގައި އޮތް އޭސީ މިލާނަށް ވަނީ 34 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ނާޕޮލީ ފަސްވަނައިގައި އޮތީ 34 މެޗުން 67 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
33%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
67%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް