ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2021 | ހޯމަ 04:05
ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފަސް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
ފާއިތުވި އަހަރުގެ ފަސް ލައްކަ ވަނަ ފަތުރުވެރިޔާ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުން
މެއި މަސް ފެށުނު އިރު ފަތުރުވެރިކަން 2.8 އިންސައްތަ ކުރިއަރައިފި
 
ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3,252 ފަތުރުވެރިން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައި
 
މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައި ވަނީ 3,758 ފަތުރުވެރިން
 
މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 393,528 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި

މިއަހަރުގެ މެއި މަސް ފެށުނު އިރު ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް އިތުރުވެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރަންފަށައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކުރަމުންދާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، މިއަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަން ވަނީ މިހާރު 2.8 އިންސައްތަ ކުރިއަރާފައެވެ. ނަމަވެސް 2019 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަން އުޅެނީ 39.6 އިންސައްތަ ދަށުގައެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މެއި މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް 393,528 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 382,775 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާއިރު، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތުގައި 651,506 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް - މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު 92,103 ފަތުރުވެރިން، ފެބްރުއަރީ މަހު 96,882 ފަތުރުވެރިން، މާޗު މަހު 109,585 ފަތުރުވެރިން އަދި އޭޕްރިލް މަހު 91,200 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މާޗު މަހަކީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވާލިފަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެއް ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް އައި މެހެވެ. މެއި މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އައިސްފައި ވަނީ 3,758 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިހާރު ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 3,252 ފަތުރުވެރިން އަންނަކަމަށް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާއިރު، ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރަނީ އާންމުގޮތެއްގައި 9 ދުވަހެވެ. އަދި މިހާރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ ފަސް މާކެޓަކީ އިންޑިއާ، ރަޝިއާ، ޔޫކްރެއިން އަދި ޖަރުމަނުވިލާތާއި ކަޒަކްސްތާނެވެ.

ފާއިތުވި 2020 ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ރާއްޖެއަށް 555,494 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާއިރު، މިއަހަރު އަމާޒުހިފާފައި ވަނީ 1.5 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ގެނައުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް