ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލުން އެތުލެޓިކޯގެ ފަހަތުގައި ވިއްދާފައި
 
އޮސަސޫނާ އަތުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
އެލްޗޭއާ އަތުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އަތޫފް އާތިފް
ކ. މާލެ |
ރެއާލާއި އޮސަސޫނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑާއި ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުވެސް މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ އޮސަސޫނާ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ނުފެނުނު ނަމަވެސް، މި ހާފުގައި ރެއާލުގެ އެޑެން ހަޒާޑާއި ކަރިމް ބެންޒެމާ ފޮނުވާލި ހަމަލާތައް ހުއްޓުވުމުގައި އޮސަސޫނާގެ ޑިފެންޑަރުންނާއި ގޯލްކީޕަރު ވަނީ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ރެއާލުން އެޓީމުގެ އެޓޭކުތައް ވަރުގަދަކުރިއިރު، މެޗުގެ 76 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އިސްކޯ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑިފެންޑަރު އެޑާ މިލިޓާއޯއެވެ. އަދި އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ރެއާލުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ކާމިޔާބުކޮށް، ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ބެންޒެމާގެ އެހީއާއެކު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޑްފިލްޑަރު ކަސެމީރޯއެވެ.

އެލްޗޭ އާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ 1-0 ން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅިވިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން އެތުލެޓިކޯ މޮޅުވީ އެލްޗޭއާ ވާދަކޮށް 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން އެތުލެޓިކޯއިން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލިއިރު، މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާފައެވެ. އެކަމަކު ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު އެއީ އޮފްސައިޑް ލަނޑެއް ކަމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 23 ވަނަ މިނެޓުގައި މާކޮސް ޔޮރެންޓޭ ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި، އެތުލެޓިކޯއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ ފަހު މިނެޓުގައި އެލްޗޭއަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމުގެ ފިޑެލް ޗަވެސް ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީ އަމާޒުވީ ހުރަސް ދަނޑިއަށެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު އެތުލެޓިކޯ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 34 މެޗުން 76 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް ވަނީ 34 މެޗުން 74 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ތިންވަަނައިގައި ބާސެލޯނާ އޮތީ 33 މެޗުން 71 ޕޮއިންޓް ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
100%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް