ކ. މާލެ
|
1 މެއި 2021 | ހޮނިހިރު 17:39
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ
މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ކަވާނީގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުން
ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން ކަވާނީ އާކުރަނީ
 
ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން
 
ޔުނައިޓެޑުގައި ކަވާނީ މަޑުކުރުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ސޯލްޝެއާ ބުނި

މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑާއެކު ހަދާފައި އޮތް އެއްބަސްވުން އިތުރު އަހަރަކަށް އާކުރުމަށް އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި އުމުރުން 34 އަހަރުގެ ކަވާނީ ޔުނައިޓެޑާ ގުޅުނީ ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ފަހަރު ކަވާނީ ވަނީ ޔުނައިޓެޑާއެކު އެއް އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ހަދާފައެވެ. އެކަމަކު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޭނާއަށް އެބައޮތެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް ދާދި ފަހުން ކަވާނީގެ ބައްޕަ ލުއިސް ވަނީ ކަވާނީ އިންގްލެންޑުގައި ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން ނޫން ކަމަށާއި އޭނާ ހުރީ ދެކުނު އެމެރިކާއަށް އަންނަން ބޭނުންވެފައި ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެއާއެކު އުރުގުއޭ އާއި އާޖެންޓީނާގެ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ކަވާނީ އާޖެންޓީނާގެ ބޮކަ ޖޫނިއާސްއަށް ބަދަލުވާން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ.

އެކަމަކު ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ކޯޗު އޮލެ ގުނަ ސޯލްޝެއާ ވަނީ ކަވާނީގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކޮށްފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ކަވާނީއަކީ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ޔުނައިޓެޑާއެކު އޭނާއަށް ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކަވާނީއަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމުން ދިގު މުއްދަކަށް ކަވާނީ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށްވެސް ބުނެފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ކަވާނީ ހިމެނޭއިރު އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެދިން 33 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. މީގެ ކުރިން ކަވާނީ ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ކަވާނީ ވަނީ ޕީއެސްޖީއާއެކު ފްރެންޗް ލީގު ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ވަނީ އެ ކުލަބާއެކު ފްރެންޗް ކަޕް ހަތަރު ފަހަރު އަދި ފްރެންޗް ލީގު ކަޕް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް