ގެއްލުނު ސަބްމެރިން
53 ފަޅުވެރިންނާއެކު ފެތުނު ސަބްމެރިން ނަގާނެކަމަށް ބުނެފި
 
ސަބްމެރީން ގެއްލިފައިވަނީ ހުސްވި އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު
 
ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެ މަޑުކޮށްގެންތިބީ ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ލިބެންދެން
ނަހުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
މަރުވި 53 ފަޅުވެރީންގެ އާއިލާތަކުން ސަބްމެރިން ގެނބުނު ސަރަހައްދަށް މާމެލާމެލި އަޅަނީ
ރޮއިޓަރސް

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގެ އައްސޭރިއަށް 53 މީހުނާއެކު ފެތުނު ސަބްމެރިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ބުނެފިއެވެ.

ކޭއާރްއައި ނަންގަލަ 402 ނަމަކަށް ކިޔާ ސަބްމެރީން ގެއްލިފައިވަނީ  ހުސްވި އޭޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ސަބްމެރީނާ ގުޅުން ކެނޑުނީ ކަނޑު އަޑީގައި މިސައިލުގެ ތަމްރީނެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް ކަމަށް އިންޑޮނީޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެއަށްފަހު ސަބްމެރިން ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން އެނގުނީ އުޅަނދު ތިންބުރިއަށް ބުރިވެ ކަނޑުގެ އެންމެ އަޑިއަށް ގެނބިފައިވާކަމެވެ.

ސަބްމެރިންގެ ބައިތައް ފެނުނު ފަހުން މިހާތަނާ ޖެހެންދެން ސަބްމެރިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެކަން އިންޑޮނީޝިއާއިން ޔަގީން ކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ސަބްމެރިން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ޔަގީންކޮށްދީފައެވެ. ކަނޑުގެ ސިފައިން ބުނީ ވަކިއެއްޗެއް ނުބުނެ މަޑުކޮށްގެންތިބީ ފުންކަނޑުގެ އަޑިން ތަކެތި ނެގުމުގެ ގާބިލުކަން ލިބިފައިވާ ޗައިނާގެ އުޅަނދެއް ހިމެނޭހެން ދެ މަނަވަރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ކަމަށެވެ.

އަޑީގައި އޮތް ސަބްމެރިންގެ ބައިތައް ނަގާނީ ކިހިނެއް ކޮން ވަގުތަކު ކަމެއް އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު ބޭނުންވާ އެހީ ލިބުނުހާ އަވަހަށް އެކަން ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ބުނެއެވެ.

ސަބްމެރީން ހޯދުމަށް ހެދި ސްކޭންތައް ދައްކާގޮތުން ސަބްމެރިން ވަނީ 850 މީޓަރު (2788 ފޫޓު) އަޑިއަށް ގޮސްފައެވެ. އިންޑޮނީޝިއާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ ޗީފް އޮފިސަރު ޔުޑޯ މަރްގޯނޯ ވިދާޅުވީ ސަބްމެރީނުގައި ތިބި 53 މީހުންގެ ހަށިތައް ވާނީ އޭގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގައި މަރުވި 53 ފަޅުވެރީންގެ އާއިލާތަކުން ވަނީ ވަދާއީ އިހުތިރާމު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ސަބްމެރިން ގެނބުނު ސަރަހައްދަށް މާމެލާމެލި އަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
12%
އުފާ ވެއްޖެ
82%
ދެރަ ވެއްޖެ
6%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް