ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 19:30
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ކްރިކެޓް ކާނިވަލް: ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފި
 
އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އަތުން އެމްޓީސީސީ ބީ މޮޅުވީ 11 ލަނޑުން
 
ކޮންޓެކް އަތުން ޖޯލީ ބޯއިސް މޮޅުވީ 62 ލަނޑުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށައިފިއެވެ.

ކްރިކެޓް ކާނިވަލަކީ ރަމަޟާން މަހުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ކުޅިވަރުގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހަރަކާތެވެ. އެގޮތުން މި ކާނިވަލުގައި ތިން މުބާރާތެއް ކުޅެއެވެ. އެއީ އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތާއި، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތެވެ.

މީގެ ކުރިން އޯޕަން މުބާރާތާއި އޮފީސް މުބާރާތުގެ ކުޅުން ނިމިފައިވާއިރު، ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު ވަނީ ކޮމްޕެނީ މުބާރާތުގެ ކުޅުން ފަށާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ކުޅުން އެކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާއިރު، މުބާރާތުގައި 14 ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. ތިން ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން މުބާރާތުގެ ކުޅުން ކުރިއަށްދާއިރު، ސެމީ ފައިނަލަށް ދާނީ ކޮންމެ ގްރޫޕަކުންވެސް އެންމެ މޮޅު ޓީމެވެ. ސެމީގެ ފަހު ޖާގަ ލިބޭނީ ތިން ގުރޫޕުން އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ ހަތަރުވަނަ ޓީމަށެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ އެމްޓީސީސީގެ ބީ ޓީމާއި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީއެވެ. މި މެޗު 11 ލަނޑުން ކާމިޔާބުކުރީ އެމްޓީސީސީގެ ބީ ޓީމުންނެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން އެމްޓީސީސީ ބީ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 103 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހެދިފައިވަނީ 92 ލަނޑެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހުކުރު ދުވަހު ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗުން ގްރޫޕް ބީގައި ހިމެނޭ ޖޯލީ ބޯއިސް ވަނީ ކޮންޓެކް އަތުން 62 ލަނޑުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން ޖޯލީ ބޯއިސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއެއް ނުބައިނުވެ ވަނީ 150 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި ކޮންޓެކް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެންމެ ކުޅުންތެރިއެއް ނުބައިވެގެން ހެދިފައިވަނީ 88 ލަނޑެވެ.

ކޮމްޕެނީ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ މެއި މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުވެސް ދެ މެޗު ކުޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުގައި ގްރޫޕް ސީގައި ހިމެނޭ ލަންކާ ޑީސަލް އާއި ރިޔާން ބައްދަލުކުރާއިރު، ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ގްރޫޕް އޭގައި ހިމެނޭ އިކުއިވަލެންޓާއި އެމްޓީސީސީ އޭ ޓީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް