ސްޕެނިޝް ލީގު
ގްރަނާޑާ އަތުން ބަލިވެ ބާސާއިން ފުރުސަތު ނަގާލައިފި
 
ގްރަނާޑާ އަތުން ބާސާ ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 73 ޕޮއިންޓާއެކު
ކ. މާލެ |
ބާސާ އާއި ގްރަނާޑާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ގްރަނާޑާ މޮޅުވީ 2-1 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ގްރަނާޑާ އަތުން ބަލިވެ ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އަރަން ލިބުނު ފުރުސަތު ބާސެލޯނާއިން ނަގާލައިފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ ބަލިވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބާސާއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނުގެ އެހީއާއެކު މި ލަނޑު ބާސާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މެސީ ކާމިޔާބުކުރި 26 ވަނަ ލަނޑެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފާ ޚިލާފަށް މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ބާސާގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރަނާޑާއިން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑާވިން މާޗިސެވެ. އަދި އޭގެ އިރުކޮޅެއް ފަހުން މެޗުގެ އޮފިޝަލަކާ ދިމާލަށް ބުނި އެއްޗެއްގެ ސަބަބުން ބާސާގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަނަށް ސީދާ ރަތް ކާޑެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި ގްރަނާޑާއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ޖޯޖް މޮލީނާއެވެ.

މި މެޗުން މޮޅުވެގެން ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް އެރުމުގެ ފުރުސަތު ބާސާއަށް އޮތް ނަމަވެސް، މެޗުން ބަލިވުމުން އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް 33 މެޗުން 73 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ރެއާލާއި ތިންވަނައިގައި އޮތް ބާސާއަށް 33 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 71 ޕޮއިންޓެވެ. ރެއާލް ކުރީގައި އޮތީ ހެޑް-ޓު-ހެޑް ގަވާއިދުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved