ކޭން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލުން
ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޭން ދީފި
 
އެންމެ ބޮޑު ޓްރޮފީތައް ހޯދަން ކޭން ބޭނުންވޭ
 
ސިޓީ ނުވަތަ ޔުނައިޓެޑަށް ދާން ކޭން ބޭނުންވޭ
 
ކޭން ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން
ކ. މާލެ |
ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ތަށި ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާ ދޫކޮށްލަފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން ދީފިއެވެ.

އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ކޭން މި ވަގުތު ޓޮޓެންހަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. 2011 ވަނަ އަހަރު ޓޮޓެންހަމުގެ ސީނިއާ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދި ކޭނަށް މިހާތަނަށް ޓޮޓެންހަމާއެކު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު އޭނާ ވަނީ 2018-2019 ވަނަ ސީޒަނުގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލާއި، 2014-2015 އަދި މި ސީޒަނުގެ އިނގިރޭސި ލީގު ކަޕުގެ ފައިނަލުގައި ކުޅެފައެވެ.

ދާދި ފަހުން ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ކޭން ބުނީ ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ ބޮޑު ޓްރޮފީތައް ހޯދަން އޭނާވެސް ބޭނުންވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު މިހާތަނަށް އެކަން ކާމިޔާބުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިވިޖުއަލް އެވޯޑުތަކެއް ލިބުނު ނަމަވެސް، ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ބޮޑު މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރުމަކީ އަމާޒެއް ކަމަށްވެސް ކޭން ބުންޏެވެ.

ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލާނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ކޭން ދިންއިރު، އަންނަ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޓޮޓެންހަމަށް ޖާގައެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، ކުރިއަށް އޮތް ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާގައި އެ ޓީމު ދޫކޮށްލަން ކޭން ބޭނުންވާ ކަމަށް ދާދި ފަހުން އިނގިރޭސި މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް، ކޭން ބޭނުންވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ކުޅުމަށް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލާނަމަ، ކޭން ބޭނުމީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ނުވަތަ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ދާން ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މަޑުކުރަން ކޭން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން އޭނާ ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން އަންނަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ކޭން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ޕީއެސްޖީން ފެށީ މީގެ ކުރިން ޓޮޓެންހަމުގައި ކޭންއަށް އިރުޝާދުދިން އަދި މިހާރު ޕީއެސްޖީއަށް އިރުޝާދުދެމުން އަންނަ މައުރީސިއޯ ޕޮޗެޓީނޯގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުން ފްރާންސްގެ ތަރި ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާނުކޮށްފިނަމަ، ކޭން ގަތުމަށް ޕީއެސްޖީ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

މި ސީޒަނަށްފަހު ކޭން ޓޮޓެންހަމް ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު، އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ޓޮޓެންހަމަށް ކުޅެދިން 331 މެޗުގައި ކޭން ވަނީ 219 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
71%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
29%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved