ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 16:14
ޝިފްލާ އިބްރާހިމް
ޝިފްލާ އިބްރާހިމް
ޝިފްލާ އިބްރާހިމް އިންސްޓަގްރާމް
ބްރޯޑްކޮމަށް މެންބަރަކު އައްޔަން ކުރުން
ބްރޯޑްކޮމްގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ޝިފްލާ އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރުމަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި
 
ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ހޭދަކޮށްފައިވޭ
 
ޝިފްލާއަށް ރުހުން ދިނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 71 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

މޯލްޑިވެސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޯޑްކޮމް)ގެ ހުސްވެފައިވާ މަގާމަށް ޝިފްލާ އިބްރާހިމް އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ޝިފްލާ އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ދިނީ އެކަމަށްޓަކައި ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 71 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ބްރޯޑްކޮމަށް ކުރިމަތިލި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މަޖިލީހަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ލިސްޓުގައި ހިމެނެނީ ޝިފްލާގެ އިތުރަށް ފާތިމަތު ސައުޝަން އާއި ޑރ. މުހައްމަދު އިބްރާހިމްއެވެ. މި މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ތިން ބޭފުޅުންނާ ވެސް އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ފަހު ކޮމިޓީން ފާސްވެ ތަޅުމަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ ޝިފްލާގެ ނަން އެކަންޏެވެ.

Advertisement

ޝިފްލާ އަކީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޚިދުމަތްކުރައްވާތާ 20 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޓީވީއެމްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު މިހާރު ޝިފްލާ މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވަނީ ސަންގު ޓީވީގައެވެ.

ހަތް މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ އެ ކޮމިޝަނުން މެމްބަރު ކަމަށް ހުޅުވާލީ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އާމިނަތު ތަރާހަތު އިއްޒަތުގެ މަގާމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް