ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 11:45
އިންޑިއާއިން އަންނަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުން. ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ހަތަރު ލައްކައާ ގާތުގައި
އިންޑިއާއިން އަންނަނީ އެކި ގައުމުތަކުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެމުން. ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ހަތަރު ލައްކައާ ގާތުގައި
އަލްޖަޒީރާ
އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާ އެހީ
އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާ އެހީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ބުރާސްފަތި ދުވަހު
 
100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ސާމާނު އިންޑިއާއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައި
 
އެމެރިކާއަށް މިހާރު އޯޑަރު ކޮށްފައިވާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިންގެ 20 މިލިއަން ޑޯޒްވެސް އިންޑިއާއަށް

އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވާ އެހީގެ ފުރަތަމަ ޝިޕްމެންޓް ބުރާސްފަތިދުވަހު އެ ގައުމަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވައިޓްހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

އިންޑިއާއަށް އައިސްފައިވާ ކޮވިޑްގެ "ތޫފާނުން" އަރައިގަތުމަށް ގައުމުތަކުން އަންނަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. ވައިޓްހައުސްއިން ބުނީ 100 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ސާމާނު އިންޑިއާއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް ފޮނުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި، 1000 އޮކްސިޖަން ސިލިންޑަރާއި، 15 މިލިއަން "އެން95" މާސްކާއި، އެއް މިލިއަން ޓެސްޓް ކިޓް ހިމެނެއެވެ.

އެމެރިކާއަށް މިހާރު އޯޑަރު ކޮށްފައިވާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ވެކްސިންގެ 20 މިލިއަން ޑޯޒްވެސް އިންޑިއާއަށް ފޮނުވަން ނިންމާފައިވާކަމަށްވެސް ވައިޓްހައުސްއިން ބުނެއެވެ.

"އެމެރިކާގެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި ބަލި މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވި ވަގުތު އިންޑިއާއިންވަނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައި، މިއީ އެމެރިކާއިން އިންޑިއާއަށް އެހީވާންވީ ވަގުތު" ވައިޓްހައުސްއިން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާއަށް އެގައުމު އާއްމުހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމާހަމައަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އިއުލާން ކުރެއްވީ މިދިޔަ ހަފްތާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް