ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު
ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު
 
ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހި
 
ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ 25 ޕޮއިންޓާއެކު
ކ. މާލެ |
ވެލެންސިއާ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗު އެއްވަރުވީ 0-0 ން
އަދަދު

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުލަބު ވެލެންސިއާ އާއި ކުލަބު އީގަލްސް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ ދެ ޓީމުން ކުރެ ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހިއެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގެ 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އީގަލްސްގެ އެލްސައީދް މަހްމޫދަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި ވެލެންސިއާގެ ކެޕްޓަން އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ) އޭރިއާ ބޭރުން ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާއެއް ވަނީ ގޯލުގެ އަރިމަތީ ދަނޑިއަށް އަމާޒުވެފައެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން އާދައިގެ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މި ހާފުގައި އީގަލްސްގެ މުޙައްމަދު ނާއިމަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން މެޗު ނިމެން ފަސް މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އޭރިއާ ތެރެއިން ދަގަނޑޭ ފޮނުވާލި ހަމަލާ އީގަލްސްގެ ގޯލްކީޕަރު މުޙައްމަދު ތޯހާ ދިފާއުކުރިއިރު، އޭގެ ފަހުން މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ވެލެންސިއާގެ އެންޓޯނިއޯ ސޯލާ ހާފުގެ މެދުތެރެއިން ޖެހި ޝޮޓެއްވެސް އީގަލްސްގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ވެލެންސިއާގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނީ މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ވެލެންސިއާއިން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުން ކަމަށާއި، އަދި އެ ހާފުގައި ވެލެންސިއާއަށް ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއްވެސް ލިބިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ނަސީބު އެހީނުވީ ކަމަށްވެސް ބުންޏެވެ. މި މެޗާއެކު ވެލެންސިއާއަށް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރު ނިމިގެންދިޔައިރު، އާތީ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ބްރޭކުގެ ތެރޭ ވެލެންސިއާއިން ލީގުގެ ތިންވަނަ ބުރަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވާނެ ކަމަށެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އީގަލްސްގެ ކޯޗު މުޙައްމަދު ޝާޒްލީ (ޝާޒް) ބުނީ މެޗުގައި އީގަލްސް ޓީމުގެ ފަރާތުން ފެނުނު ކުޅުން ރަނގަޅު ކަމަށާއި، ހާއްސަކޮށް ފަހު ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި ވެލެންސިއާ ކަހަލަ ޓީމެއްގެ އަތުން ޕޮއިންޓެއް ލިބުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޝާޒްލީ ބުންޏެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި ވެލެންސިއާ އޮތީ ކުޅުނު 14 މެޗުން ލިބުނު 25 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނަށް 13 މެޗުން 31 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، އީގަލްސް އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 13 މެޗުން 17 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved