މެސީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރުން
މެސީއަށް ޕީއެސްޖީގެ ބޮޑު ހުށަހެޅުމެއް
 
ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް
 
ޕީއެސްޖީގެ އެއްބަސްވުމުގެ އަގު އުޅޭނީ 165 މިލޔަން ޔޫރޯގައި
ކ. މާލެ |
ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނެލް މެސީ ހޯދުމަށް ޕީއެސްޖީން ބޮޑު މުސާރަ ލިބޭ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެފިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ބާސާ ދޫކޮށްލަން މެސީ ނިންމުމާއެކު، އެ ފަހަރު ޕީއެސްޖީން ވަނީ މެސީ ހޯދަން މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. އެކަމަކު މެސީގެ އެއްބަސްވުމަށް ލުއި ދިނުމަށް ބާސާގެ މެނޭޖުމަންޓުން އެ ފަހަރު އެއްބަސްނުވުމާ ގުޅިގެން، މެސީ ވަނީ އޭނާގެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށް މި ސީޒަނުގައި ބާސާގައި މަޑުކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މި ސީޒަން ނިމުމުން ހިލޭ ޓްރާންސްފާއެއްގެ ދަށުން ކުލަބު ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު މެސީއަށް ލިބެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ބާސާއާއެކު މެސީ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ލީކުވިއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ބޯނަހާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީއާއެކު އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބާސާއިން މެސީއަށް 138 މިލިޔަން ޔޫރޯގެ މުސާރައެއް ދެއެވެ. ދާދި ފަހުން ބްރެޒިލުގެ "ޓީއެންޓީ ސްޕޯޓްސް" އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން އުމުރުން 33 އަހަރުގެ މެސީއަށް ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެހެން ކްލަބަކަށް މި ވަގުތު ނުދެވޭނެ ވަރުގެ މުސާރައާކާއެކު، ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެކެވެ. އަދި ބައެއް ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ދެ އަހަރަށް ބަލާއިރު ބޯނަހާއި އެހެނިހެން އާމްދަނީއާއެކު މެސީއަށް ޕީއެސްޖީން ހުށަހަޅާ އެއްބަސްވުމުގެ އަގު އުޅޭނީ 165 މިލޔަން ޔޫރޯގައެވެ.

ޕީއެސްޖީން މެސީއަށް ބޮޑު މުސާރައެއް ލިބޭ އެއްބަސްވުމެއް ހުށަހެޅި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނިއިރު، އޭނާ ހޯދަން މެންޗެސްޓާ ސިޓީން އަންނަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓުކުރާ ގޮތުގައި މެސީގެ ވިސްނުން ހުރީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބާސާގައި މަޑުކުރުމަށެވެ. އަދި ބާސާގެ އައު ރައީސް ޖޮއާން ލަޕޯޓާއާއެކު އެއްބަސްވުން އާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މެސީ ވަރަށް އަވަހަށް މަޝްވަރާކުރާނެ ކަމަށްވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

ބާސާގެ ސީނިއާ ޓީމުން 2004 ވަނަ އަހަރު ކެރިއަރު ފެށި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެޓީމަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ އަދި އެއް ޓީމަކަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހާދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. އަދި މެސީއަކީ ބާސާގެ ތާރީޚުގައި އެ ޓީމަށް އެންމެ ގިނަ މެޗު ކުޅެދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާވެސްމެއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ކުޅުނު 773 މެޗުގައި 667 ލަނޑު މެސީ ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބާސާއާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު 10 ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. އަދި ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހަތަރު ފަހަރު ހޯދާފައިވާއިރު، މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާއަށްދޭ ބަލޮންޑޯ އެވޯޑް ހަ ފަހަރު ހޯދާފައެވެ. މެސީއަކީ މި އެވޯޑް އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
35%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
6%
އުފާ ވެއްޖެ
12%
ދެރަ ވެއްޖެ
18%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
24%
މޮޔަވެއްޖެ
6%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved