ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 15:45
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ - ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެގައުމުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފައިބަންޖެހޭ
ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ - ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް އެގައުމުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފައިބަންޖެހޭ
އަލްޖަޒީރާ
އަފްޣާނިސްތާނުން އެމެރިކާ ސިފައިން ބޭލުން
ކާބުލްގައި ތިބޭ އެމެރިކާ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުން ފޭބުމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފި
 
އެމެރިކާ ސިފައިންނާއެކު ނޭޓޯ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް އެނބުރި ގައުމުތަކަށް ދާނެ
 
ކާބުލް އެމަބަސީގައި ތިބި އެމެރިކާގެ މުވައްޒަފުން އަނބުރާ ގައުމަށް ދިޔުމަށް ވަކި ދުވަހެއް ކަނޑައަޅާފައެއް ނެތް

ކާބުލްގައި ހުންނަ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން އެގައުމުން ފޭބުމަށް އެމެރިކާއިން އަންގައިފިއެވެ.

މިއީ އެމެރިކާއާއި އަފްޣާނިސްތާނުގެ 20 އަހަރުވީ، ހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް ފަށާފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބައެކެވެ. މިކަން އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ މީގެ 2 ހަފްތާ ކުރިންނެވެ. އަފްޣާނިސްތާނުގައި އެމެރިކާގެ 2500 ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

20 އަހަރުވީ މިހަނގުރާމަ ނިމުމަކަށް ގެނެސް އެގަައުމުގައި ތިބި އެމެރިކާ ސިފައިން ސެޕްޓެމްބަރު މަހު 11 ވަނަ ދުވަހު ފައިބާނެކަން ބައިޑަން ވަނީ އިއުލާން ކުރައްވާފައެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރައްވަމުން ބައިޑަން ބުނެފައިވަނީ، އެގައުމުން އެމެރިކާ ސިފައިން ފޭބި ނަމަވެސް އެމެރިކާއިން އެގައުމަށް މިހާރު ދެމުން އަންނަ އެހީތަކަށް ހުއްޓުމެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން އަފްޣާން ސަރުކާރަށް އަބަދުވެސް އެއްބާރުލުން ދެއްވާނެ ކަމަށް ވެސް ބައިޑަން ވިދާޅުވިއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހަކީ އެމެރިކާއަށް ތާރީޚީ ދުވަހެކެވެ. މީގެ 20 އަހަރުކުރިން އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނަށް ހަމަލާދީ އެގައުމު އަޅުވެތިކުރީ އަލްގައިދާ ޖަމާއަތުން އެމެރިކާގެ ޓުވިން ޓަވަރަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅިގެންނެވެ.

ނޭޓޯ އާއި އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގެ ހަނގުރާމައަށް ފޮނުވި ސިފައިންގެ ތެރެއިން 9،600 ސިފައިން އެ ގައުމުގައި މިހާރުވެސް އުޅެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 2،500 ސިފައިންނަކީ އެމެރިކާ މީހުންނެވެ. ބާކީ ސިފައިން ނިސްބަތްވަނީ ނޭޓޯގެ އެހެން ގައުމުތަކަށެވެ.

އެމެރިކާ ސިފައިންނާއެކު ނޭޓޯ ގައުމުތަކުގެ ސިފައިން ވެސް ސެޕްޓެމްބަރު 11 ގެ ކުރިން އަފްޣާނިސްތާނު ދޫކޮށް އެނބުރި ގައުމުތަކަށް ދާނެއެވެ. އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހަމަނުޖެހުން ކުޑަކުރުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަށް ފަހު ވެސް ތާލިބާނުން އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުން ނުދާ ކަމަށެވެ.

އަފްޣާނިސްތާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނީ އެމެރިކާ އާއި ނޭޓޯގެ ސިފައިން ފައިބާ ދަނޑިވަޅުގައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް