ކ. މާލެ
|
27 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 19:49
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް
ސެމީގެ ފަހު ޖާގަތައް ކަސްޓަމްސް އާއި މަޖިލީހަށް
 
މީރާ އަތުން ކަސްޓަމްސް މޮޅުވީ ހަތަރު ވިކެޓުން
 
އެމްއެމްއޭ އަތުން މަޖިލިސް މޮޅުވީ 58 ލަނޑުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކުލަބާއި ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލުގެ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަތައް ކަސްޓަމްސް ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދައިފިއެވެ.

މުބާރާތުގެ ސެމީއަށް ކަސްޓަމްސް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް އޭގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ މީރާ އަތުން ހަތަރު ވިކެޓުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން މީރާ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު އެންމެ ކުޅުންތެރިއަކު ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 98 ލަނޑެވެ. ޖަވާބުގައި ކަސްޓަމްސް ކުޅެން އަރައި ހަވަނަ އޯވަރުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ނުބައިނުވެ 104 ލަނޑު ހަދާ މެޗު ކާމިޔާބުކުރިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ސެމީއަށް މަޖިލިސް ދަތުރުކުރީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެވަނަ ހޯދައިގެންނެވެ. އެގޮތުން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗުން މަޖިލީހުން ވަނީ އެމްއެމްއޭ އަތުން 58 ލަނޑުން މޮޅުވެފައެވެ. މި މެޗުގެ ގުރު ދިމާވުމުން މަޖިލިސް ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ވަނީ 113 ލަނޑު ހަދާފައެވެ. ޖަވާބުގައި އެމްއެމްއޭ ކުޅެން އަރައި އަށް އޯވަރު ހަމަވިއިރު ހެދިފައިވަނީ 55 ލަނޑެވެ.

މި ނަތީޖާތަކާއެކު ކަސްޓަމްސް އާއި މަޖިލިސް ސެމީއަށް ދަތުރުކުރިއިރު، ސެމީގެ އަނެއް ދެ ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފައިވަނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި ކުލަބު އިމިގްރޭޝަނުންނެވެ. ކުވެނި ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުރިއަށްދާ އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް މުބާރާތުގައި ހަ ޓީމެއް އަންނަނީ ވާދަކުރަމުންނެވެ. މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުޅޭއިރު، ބުދަ ދުވަހު ކުޅޭ ސެމީގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ އާއި މަޖިލީހެވެ. އަދި ސެމީގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ ކަސްޓަމްސް އާއި އިމިގްރޭޝަނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް