އިޓާލިއަން ލީގު
ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވެ މިލާން ފަސްވަނައަށް ވެއްޓިއްޖެ
 
ލާޒިއޯ އަތުން މިލާން ބަލިވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި މިލާން އޮތީ 66 ޕޮއިންޓާއެކު
ކ. މާލެ |
ލާޒިއޯ އާއި މިލާން ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ލާޒިއޯ މޮޅުވީ 3-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖަސް

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ލާޒިއޯ އަތުން ބަލިވެ ތާވަލުގެ ފަސްވަނައަށް އޭސީ މިލާން ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުން މިލާން ބަލިވީ 3-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ލާޒިއޯއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗު ފަށައިގެން 77 ސިކުންތު ތެރޭގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހޮއަކިން ކޮރޭއާއެވެ. އަދި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ލާޒިއޯގެ މަނުއެލް ލަޒާރީ ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، އޭނާ އޮފްސައިޑުގައި ހުރުމުން ވީޑީއޯ އެސިސްޓަންޓް ރެފުރީ (ވީއޭއާރް) އިން އެ ލަނޑު ބަލައިގެންފައެއް ނުވެއެވެ.

އެކަމަކު ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި ލާޒިއޯއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ފުރަތަމަ ލަނޑުވެސް ޖަހައިދިން ކޮރެއާއެވެ. އަދި މެޗު ނިމެން ތިން މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޗީރޯ އިމޯބިލޭ ވަނީ ލާޒިއޯގެ ތިންވަނަ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

މި މެޗުން މިލާން ބަލިވިއިރު، މި ސީޒަނުގެ ބޮޑުބައިގައި ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް މިލާން މިހާރު ވަނީ ފަސްވަނައަށް ވެއްޓިފައެވެ. އެގޮތުން މިލާނަށް 33 މެޗުން 66 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މިލާން ބަލިކުރި ލާޒިއޯ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 32 މެޗުން 61 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އިންޓަ މިލާން އޮތީ 33 މެޗުން 79 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް އެޓަލަންޓާއަށް 33 މެޗުން 68 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތިންވަނައިގައި އޮތީ ޓޮރިނޯ އަތުން ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވި ނާޕޮލީއެވެ. ނާޕޮލީ އާއި ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޔުވެންޓަސްއަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ މިލާނާ އެއްވަރަށް 66 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved