ކ. މާލެ
|
24 އޭޕްރިލް 2021 | ހޮނިހިރު 09:17
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން
އަލްޖަޒީރާ
ބައިޑަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
ރައީސް ކަމުގައި ބައިޑަން އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާ ގައުމަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތް
 
ބައިޑަންގެ މިދަތުރުފުޅު ވެގެންދާނީ ކޮވިޑްގެ ޕެންޑަމިކް ތެރޭގައި ކުރައްވާ ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅަކަށް
 
ބައިޑަން ވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައި
 
ޖޫން މަހުގެ 11ން 13ށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮންނަ ޖީ7 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާނެ

ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ގައުމުން ބޭރަށް ކުރައްވާ އެންމެ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގައި އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ބެލިޖިއަމް އަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެފިއެވެ.

ބައިޑަންގެ މިދަތުރުފުޅާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ވައިޓް ހައުސްގެ ޕްރެސް ސެކެޓްރީ ޖެން ސާކީ ވިދާޅުވީ މިދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ އެމެރިކާ އާއި ގާތް ގައުމުތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ގާތުން މަސައްކަތްކުރުން ކަމަށެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 11ން 13ށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި އޮންނަ ޖީ7 ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބައިޑަން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ޖީ7 ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއެކު ބައިޑަން ބައްދަލުކުރުންތައް ބާއްވާނެއެވެ. އޭގެތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮޑުވަޒީރު ބޮރިސް ޖޯންސަންވެސް ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވައިޓް ހައުސްއިން ބުނެއެވެ.

އެއަށްފަހު ބައިޑަން ދެން ވަޑައިގަންނަވާނީ ނޭޓޯ ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ބްރަސަލްސް އަށެވެ. އެއީ ޖޫން މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ހަމަ އެދަތުރުފުޅުގައި އެމެރިކާ އާއި ޔޫރަޕިއަން ސަމިޓްގައި ބައިޑަން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

މިފަހަކުން އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ގައުމުން ބޭރަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގަންނަވާފައިވަނީ އުތުރު އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކެވެ. އެހެންނަމަވެސް ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ސައުދީ އަރަބިއްޔާއަށެވެ.

ބައިޑަން ވަނީ ވަރޗުއަލްކޮށް ގައުމުތަކުގެ ލީޑަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުއަރީ އަދި މަރޗް މަހު ކެނެޑާ އަދި މެކްސިކޯގެ ލީޑަރުންނާއި ވަނީ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މީގެއިތުރުން މިދިޔަ ހަފްތާގައި ވައިޓް ހައުސްގައި ބައިޑަން ވަނީ ޖަޕާނުގެ ބޮޑުވަޒީރު ޔޮޝިޑާ ސުގާ އާ ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. އަދި އަންނަ މަހު ދެކުނު ކޮރެއާގެ ރައީސް އާއި ވައިޓް ހައުސްގައި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ބައިޑަންގެ މިދަތުރުފުޅު ވެގެންދާނީ ކޮވިޑްގެ ޕެންޑަމިކް ތެރޭގައި ކުރައްވާ ތާރީޚީ ދަތުރުފުޅަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް