ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2021 | ހުކުރު 21:22
ފްރާންސްގެ ފުލުސް އޮފިސަރަކު މަރާލި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ފްރާންސްގެ ފުލުސް އޮފިސަރަކު މަރާލި ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ޙަރަކާތްތެރިވަނީ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފްރާންސް ފުލުހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދިނުން
ފްރާންސުގެ އަންހެން ފުލުހަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފި
އޮފިސަރުގެ ކަރަށް ވަޅިން ޙަމަލާދީފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ މީހެއް
ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޕެރިހުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް އޮންނަ ރަމްބޮލޭގައި
ހަމަލަ ދިން މީހާއަކީ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޓިއުނީޝިއާއިން އައި މީހެއް

ފްރާންސުގެ އަންހެން ފުލުސް އޮފިސަރަކަށް ވަޅިން ހަމަލާދީ މަރާލައިފިއެވެ.

ބީބީސީގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު މި ޙާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ޕެރިހުގެ ހުޅަނގު ދެކުނަށް އޮންނަ ރަމްބޮލޭގައެވެ. 48 އަހަރުގެ މި ފުލުސް އޮފިސަރުގެ ކަރަށް ވަޅިން ހަމަލާދީފައިވަނީ 36 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އޭނާއަކީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ޓިއުނީޝިއާއިން އައި މީހެއްކަމަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވެއެވެ. ފުލުސް އޮފިސަރަށް ހަމަލާދިނުމާއެކު އޭނާގެ ގަޔަށް ވަނީ ބަޑި ޖަހާފައެވެ. އަދި އޭނާވެސް ފަހުން ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދަނިކޮށް ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެކަން ހިނގާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހުގެ މެންދުރު 14:20 ހާއިރުއެވެ. ހަމަލާދީފައިވަނީ ފުލުސް އޮފިސަރު އޭނާގެ ބްރޭކް ނިންމާލުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސް، ފުލުސް އޮފީހަށް ވަންނަނިކޮށް ކަމަށް ބީބީސީގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ. ހަމަލާ ދިނުމާއެކު ކައިރީގައި ތިބި ފުލުސް އޮފިސަރުން ވަނީ އޭނާގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖަހާފައެވެ.

މި މައްސަލަ މިހާރު އެ ގައުމުގެ އެންޓި-ޓެރަރ ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބަލަމުންދާއިރު، މިއީ ނިރުބަވެރި ޙަމަލާއެއްކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. މި މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި މިހާރު ގެންދަނީ ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
- ކޮމެންޓް