ޔާމީން މިނިވަން ކުރުން
ޔާމީން މިނިވަން ކުރަން ފުލުހުންނާއި ކުރިމަތިލާން ޕީޕީއެމުން ތައްޔާރު!
 
އަޑުން އަޑުން ނަގާ، ތަކުރާރުކޮށް ގޮވަމުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް
ސިމާހާ ނަސީމް
ކ. މާލެ |
ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެ އެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ޕީޕީއެމުން އަންނަނީ ސިލްސިލާކޮށް މުޒާހަރާ ކުރަމުންނެވެ. މި މުޒާހަރާތައް ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑުގެ ހާލަތު އެންމެ ގޯސްވިއިރު ވެސް އަންނަނީ މުޒާހަރާތައް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން އެކި ނަން ނަމުގައި ޕީޕީއެމުން މުޒާހަރާތައް ބާއްވަމުންދެއެވެ. ބައެއްފަހަރު މި މުޒާހަރާތަަކަކީ ދައްކާލާ ޗަރުކޭހެއް ސިފަވާ ކަހަލައެވެ. މަގުމަތީގައި ދެކޮޅަށް ދުވެ އެނބުރޭނެ ގޮތަކަށް އެނބުރި މުޒާހަރާތައް ނިންމާލާނީ ވަކި ކޮޅެއްގައި ނުޖެހިއެވެ.

މިއީ ހައްތަހާވެސް އިދިކޮޅުން ކުޅެމުންދާ ކުޅިވަރުތަކެެވެ. މި ރަމަޟާން ރޯދަ މަހު ވެސް އިދިކޮޅުން މިވަނީ މުޒާހަރާތައް ފަށާފައެވެ. މިފަދަ މާތް މައްސަރު ހާއްސަ ކުރެވިފައިވަނީ ހުސް އަޅުކަމަށްވާއިރު އަޅުކަން ކުރުން ވެސް ދޫކޮށްލާ ޕީޕީއެމުން ނިންމީ މަގުމައްޗަށް ނިކުންނާށެވެ. އަޑުން އަޑުން ނަގާ، ތަކުރާރުކޮށް ގޮވަމުން ދަނީ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށެވެ. އެގޮތުން ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަނީ މަގުތަކަށް ނިކުމެފައެވެ. މިފަހަރު މަގުތަކަށް ނިކުމެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީންގެ މޫނު ކުރަހާފައިވާ މާސްކްތައް އަޅައިގެންނެވެ. ފުލުހުން ބެރިކޭޑް ޖަހާ މަގުތައް ބަންދުކޮށްފައިވާއިރު ޕީޕީއެމް އޮފީހާ ދިމާލުގައި ގައުމީ ދިދަ އާއި ޕީޕީއެމްގެ ދިދަ ހިފައިގެން ސަޕޯޓަރުން މަގުގެ ދެކޮޅަށް ހިނގައެވެ.

ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން

އަދި މިފަހަރުގެ މުޒާހަރާގައި ވަނީ ފުލުހުންނަށް ވެސް އިންޒާރު ދީފައެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހް ކުރީގެ ރައީސް ޔާމިނަށް ދެރަގޮތެއް ނުހައްދަވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނު މާދަމާ މިނިވަން ކުރުމަށް ޕީޕީއެމުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ މުޒާހަރާގައި ފުލުހުންނާއި ވެސް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅުން ވަނީ އިންޒާރު ދީފައެވެ.

ކޮވިޑުގެ ބަލިމަޑުން އަރައިނުގަނެވިގެން އުޅެނިކޮށް އިދިކޮޅުން މިވަނީ ފުލުހުންނަަށް ވެސް ދުއްތުރާ ޖައްސާފައެވެ. ކޮންމެ ހާލަތެއް ގައުމަށް ދިމާވިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ ހިދުމަތުގައި ހަމަ ތިބެނީ މި ފުލުހުންނެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު ފުލުހުންނާއި ވެސް ކުރިމަތިލާނެ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން މި ދައްކާ ދެއުޅިއަށް ނުވާ ވާހަކަތަކަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ބަލައިގަނެވޭނެ ވާހަކަތަކެއް ނޫނެވެ. މި އުޅުން ދޫކޮށްލާ، މިފަދަ މާތް މައްސަރަށް ޕީޕީއެމުން އިހްތިރާމް ކުރަން އެބަޖެހެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
20%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
80%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
22 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 18:38
އަހަންްމަ
ބަލަ އެމްޑީޕީ ވެސް ހަމަ މިކުޅިވަރެއް ކުޅުނީ.. ތިތަނުގަ ނެތް ވަކިސަހަލު އެއްބައެއްވެސް.. ގުދޯގުދޯ ގޮވަނީ..
22 އޭޕްރިލް 2021 | ބުރާސްފަތި 02:29
އަހުމަދު.ޖ
ޔާމިން ހައްޔަރުކުރީ އަޅުކަން ކުރުމަށް މިސްކިތުގަ އިންދަ ބާ؟؟؟ ޔާމިން ނޫނީ ޖަލުގައި ވަގަކު ނެތިބާ؟؟ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ ވަގުން ވެސް ދޫކުރަން ގޮވާލާ!!!!! ހުރިހާ ވަގުންނަށް އިންސާފު......،