ގަތަރަށް ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރަކު އައްޔަންކުރުން
ގަތަރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު އައްޔަން ކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް
 
ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަންކުރުމަށް ގަސްތުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާމެދު ކުރިންވެސް މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ވަނީ ހޯއްދަވާފައި
 
ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު އައްޔަންކުރަން މީގެ ކުރިންވެސް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިން
ޝާމާ ޝުއައިބް
ކ. މާލެ |
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއް ކުރިއަށް ދަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ގަތަރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ހަމަޖެއްސުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީގައި ވަނީ ސްރީލަންކާއަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ހ. ހިކިފިނިފެންމާގެ، އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު ގަތަރަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުގެ މަގާމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ގަސްތުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމާމެދު މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވައި، މަޖިލީހުން ނިންމެވި ގޮތް އަންގަވައި ދެއްވުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

ރައީސް ވަނީ މީގެ ކުރިން ވެސް އެކި ގައުމުތަަކަށް ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ގަސްތުކުރެއްވި ބޭފުޅުންނާއި މެދު މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާ ހޯއްދަވާފައެވެ. މި މައްސަލަތައް ދިރާސާ ކުރުމަށް ފަހު މަޖިލީހުން ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ އިތުރުން 13 ގައުމަކަށް ނޮން ރެސިޑެންޓް ސަފީރުން އައްޔަން ކުރުމަށް ރުހުން ދީފައެވެ.

އަދި އުމަރު އަބްދުއްރައްޒާގު، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާއަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ނޮން ރެޒިޑެންޓް ސަފީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 39 މެންބަރުންގެ ވޯޓާއިއެކު މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް