އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މައިކަނބަލުން އަވަހާރަވުން
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު މުއުތަސިމް އަދުނާނުގެ މައިކަނބަލުން އަވަހާރަވެއްޖެ
 
ނަސީމާ އަވަހާރަވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އާލާސްކަންފުޅާ އުޅުއްވުމަށް ފަހުގައި
ޝުރުފާ މުހައްމަދު
ކ. މާލެ |
އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު މުއުތަސިމް އަދުނާނުގެ މައިކަނބަލުން ނަސީމާ އިބްރާހިމް
ރާއްޖެއެމްވީ

އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޒު މުއުތަސިމް އަދުނާނުގެ މައިކަނބަލުން ނަސީމާ އިބްރާހިމް އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ.

އެކަމަނާއަކީ ރައީސް ނާސިރުގެ ދައުރުގައި ބަންޑާރަނާއިބުކަން ކުރެއްވި އަދުނާން ހުސައިނުގެ ހުވަފަތް އަނބިކަނބަލުންނެވެ.

ނަސީމާ އަވަހާރަވި އިރު އުމުރުފުޅަކީ 84 އަހަރެވެ. އެކަމަނާ އަވަހާރަވީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވަންދެން އާލާސްކަންފުޅަށް އައިޖީއެމްއެޗުގައި ފަރުވާ ހޯއްދަވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
21 އޭޕްރިލް 2021 | ބުދަ 16:00
ޔޫސުފް
މައިކަނބަލުން އެއީ ދިވެހި ބަހުގަ ބޭނުންކުރާގޮތެއް ނޫން.