raajjemv logo
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ކުރިއެރުވުން
ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާގެ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި
 
އިންޑިއާގެ ޓީޓީ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑުޝްޔަންޓް ޗޯޓާލާއެކު ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި
 
ކޮމަންވެލްތު ޓީޓީ ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ވިވެކް ކޯލީވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތް
އިސްމާޢީލް ޝާހް
ކ. މާލެ |
އިންޑިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑުޝްޔަންޓް ޗޯޓާލާއެކު ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ރާއްޖޭގައި ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާއާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި، އިންޑިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑުޝްޔަންޓް ޗޯޓާލާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާގެ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރިއިރު، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރުގެ ދައުވަތަކަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޑިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑުޝްޔަންޓް ޗޯޓާލާ ވަނީ ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފައެވެ. އަދި އަންގާރަ ދުވަހު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގައި ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައެވެ.

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް އިންޑިއާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ޓީޓީ ފުޅާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގައި މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމަންވެލްތު ޔޫތު ޓުއާ އާއި ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއާ އެންޑް ކެޑޭޓް ޓީޓީ ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވަނީ މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ ޓީޓީ ފެޑެރޭޝަނަކުން ގައުމަކާއެކު މިފަދަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް އެ ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސް ވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފާއި އިންޑިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑުޝްޔަންޓް ޗޯޓާލާ - ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ

މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އޮންލައިންކޮށް ކޮމަންވެލްތު ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް އަދި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ސާމާނު އުފައްދާ ކުންފުނި ސްޓެގުގެ ޗެއާމަން ވިވެކް ކޯލީވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްވެރިންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ކުރިއެރުވުމަށް މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެންދިޔަ ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިންޑިއާގެ ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑެރޭޝަނުގެ ރައީސް ޑުޝްޔަންޓް ޗޯޓާލާ ދެއްވާފައިވާ ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީޓީ ކުރިއަރުވަން އިންޑިއާގެ ޓީޓީ އެސޯސިއޭޝަނާއެކު މަޝްވަރާކުރިއިރު، ރާއްޖޭގައި ޓީޓީ އިތުރަށް ފުޅާކުރުމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަންނަނީ ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ޓީޓީއޭއެމް) އާ ގުޅިގެން ހާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދެ މުބާރާތެއް މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދާފައިވާއިރު، އެ ދެ މުބާރާތް އޯގްސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވުމަށް މިހާރު ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ.

އަދި ދާދި ފަހުން ގައުމީ ޓީޓީ ޓީމުތަކުގެ ކޯޗަކަށް ގްރީސްގެ ކޮންސްޓަންޓީނޯސް ކޮސްޓޮޕޮލޮސް ހަމަޖެއްސިއިރު، ވަޒީރު ވަނީ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗާވެސް ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް