raajjemv logo
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު
އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހު
 
މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދާއިރާތަކުގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެ
ހުސެއިން މަޚްތޫމް
ކ. މާލެ |
އެމްޑީޕީ ޕްރައިމެރީގައި ވޯޓުލުން ކުރިއަށްދަނީ
ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ.

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީން އަންނަ މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ އިރު، މި އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭނީ ދާއިރާތަކުގައި ހިމެނޭ ޕާޓީގެ އާންމު މެންބަރުންނަށް އެކަންޏެވެ. އަދި މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވޯޓުލެވެނޭ ކަމަށާއި، ޕާޓީގެ މެންބަރަކަށް ވުމުގެ ފަހު ފުރުސަތަކީ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު އޮންނަ ދުވަހެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފޯރިގަދަ ކެމްޕޭންތައް ފަށާފައިވާ އިރު، އެ ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުން އަންނަނީ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ފޯރިއާއެކު ކެމްޕޭން ކުރަމުންނެވެ.

ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު 2021ގެ ޓައިމްލައިންގައިވާ ގޮތުން މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. އަދި މި މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހު ދާއިރާތަކުގެ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލާނެއެވެ. އަދި އަދި އެދުވަހު ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓް އާންމު ކުރުމާއި، ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ވެސް ހުޅުވާލާނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މި މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ވޯޓުލެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަވީރު 4:00ށް ހަމަވާނެއެވެ. އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ފައިނަލް ވޯޓަރޒް ލިސްޓް އާންމު ކޮށް، 8 މެއިގައި ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަ ކުރުމުގެ ފޯރމް ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. މި ފޯމް ހުށަހަޅަން ޖެހޭނީ ތާއީދު ފޯރމް އާއެކު އެ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:00 އަށެވެ. އަދި 9 މެއިގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި 12 މެއިގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމުގެ ފުރުޞަތު ބަންދުވާނެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ބުނީ 12 މެއިގައި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ފައިނަލް ލިސްޓު، ކެންޑިޑޭޓް ނަންބަރާ އެކު އިއުލާން ކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު މިހާރު ތާވަލުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް 29 މެއިގައި އޮންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް