ގްރީން ފަންޑުގައި ހުރި ފައިސާ
ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ފަންޑަށް 63 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަމާކުރި
 
ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ގްރީން ފަންޑުގައި ހުރީ 859,561,991.06 ރުފިޔާ
 
ގްރީން ފަންޑުން 58,045,957.88 ރުފިޔާ ވަނީ ޚަރަދުކޮށްފައި
 
ފެބްރުއަރީ މަހު 63,543,334.54 ރުފިޔާ ގްރީން ފަންޑަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފައި
ފާތިމަތު އުދުމާ
ކ. މާލެ |
ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ
ރާއްޖެއެމްވީ

މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު ގްރީން ފަންޑަށް 63 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިފާ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ގްރީންފަންޑު ރިޕޯޓް ދައްކާގޮތުން 63,543,334.54 ރުފިޔާ ގްރީން ފަންޑަށް ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ. އެއީ ރިސޯޓްތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު 60,533,317.36 ރުފިޔާ އާއި ހޮޓާ ތަކުން ލިބުނު 943,588.86 ރުފިޔާގެ އިތުރުން ގެސްޓް ހައުސްތަކުން ލިބުނު 1,187,405.93 ރުފިޔާ އަދި ސަފާރީތަކުން ލިބުނު 879,022.39 ރުފިޔާއެވެ.

ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު އަދަދުތަކަށް ބަލާއިރު، އެންމެ ގިނަ އަދަދެއް ލިބިފައި ވަނީ ކ. އަތޮޅުންނެވެ. އެއީ 23,014,861.27 ރުފިޔާއެވެ. މާލެ ސިޓީން ގްރީން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައި ވަނީ 369,481.80 ރުފިޔާއެވެ.

 • ހއ. އަތޮޅުން 562,733.64 ރުފިޔާ
 • ހދ. އަތޮޅުން 81,727.92 ރުފިޔާ
 • ށ. އަތޮޅުން 529,096.80 ރުފިޔާ
 • ނ. އަތޮޅުން 4,129,990.80 ރުފިޔާ
 • ރ. އަތޮޅުން 6,674,952.18 ރުފިޔާ
 • ބ. އަތޮޅުން 5,023,196.80 ރުފިޔާ
 • ޅ. އަތޮޅުން 3,154,662.54 ރުފިޔާ
 • އއ. އަތޮޅުން 4,135,507.06 ރުފިޔާ
 • އދ. އަތޮޅުން 5,788,295.45 ރުފިޔާ
 • ވ. އަތޮޅުން 621,249.51 ރުފިޔާ
 • މ. އަތޮޅުން 193,169.76 ރުފިޔާ
 • ދ. އަތޮޅުން 5,544,381.28 ރުފިޔާ
 • ތ. އަތޮޅުން 293,571.66 ރުފިޔާ
 • ލ. އަތޮޅުން 411,194.31 ރުފިޔާ
 • ގއ. އަތޮޅުން 1,304,545.32 ރުފިޔާ
 • ގދ. އަތޮޅުން 685,209.60 ރުފިޔާ
 • ފުވައްމުލަށް ސިޓީން 4,650.99 ރުފިޔާ
 • ސ. އަތޮޅުން 141,833.46 ރުފިޔާ

ފިނޭންސްގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ފެބްރުއަރީ މަހު ސަރުކާރުން ވަނީ ގްރީން ފަންޑުން 58,045,957.88 ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގެ އެކި ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރި ޚަރަދު ހިމެނެއެވެ.

އަހަރު ފެށުނު އިރު ގްރީން ފަންޑުގައި 809,590,720.39 ރުފިޔާ ހުރި އިރު، އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ގްރީން ފަންޑަށް 57,347,607.85 ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި 12,873,713.84 ރުފިޔާ ވަނީ ފަންޑުން ޚަރަދުކޮށްފައެވެ. ފެބްރުއަރީ މަހު ފަންޑަށް އިތުރުވި 63,543,334.54 ރުފިޔާ އާއި އެމަހު ޚަރަދު ކުރި 58,045,957.88 ރުފިޔާއާ އެކު ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ގްރީން ފަންޑުގައި ޖުމްލަ ހުރީ 859,561,991.06 ރުފިޔާއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް