ކ. މާލެ
|
20 އޭޕްރިލް 2021 | އަންގާރަ 00:06
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ
ސީ.އެން.އެން
ނަވަލްނީ ޖަލުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކުރުން
ރަޝިއާއިން ނަވަލްނީ ޖަލުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
ނަވަލްނީ ވަނީ ވިޓަމިން ކާން އެއްބަސްވެފައި
 
ހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ދަނީ ނަވަލްނީ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ދެމުން
 
ނަވަަލްނީ ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ ޖަލު ހޮސްޕިޓަލަކަށް

ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު އެލެކްސީ ނަވަލްނީ އެގައުމުގެ ޖަލުގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

ލެޑްމިއަރ ސިޓީގައި ހުންނަ ޖަލު ހޮސްޕިޓަލަށް ނަވަލްނީ ބަދަލުކޮށްފައި މިވަނީ 20 ދުވަސްވަންދެން އޭނާ ބަނޑުހައި ހޫނުކަމުގެ ހަޅުތާލެއް ކޮށްފައި ވަނިކޮށެވެ. ޖަލުން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި އެހޮސްޕިޓަލުން މިހާރު ދަނީ ނަވަލްނީ އަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ. އަދި އޭނާ މިހާރު ވަނީ ވިޓަމިން ކާން އެއްބަސްވެފައި ކަމަށްވެސް ބުނެއެވެ.

ނަވަލްނީ ޖަލުގެ ހޮސްޕިޓަލަށް ބަދަލުކޮށްފައި ވަނީ އޭނާއަށް ސިއްހީ ފަރުވާ ނުދީފިނަމަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެ މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ބުނެފައި ވަނިކޮށެވެ. ނަވަލްނީގެ ހާލު ބަލަން ފުރުސަތު ދިނުމަށް އެދި ޖަލުގެ އޮފިޝަލުންނަށް ޑޮކްޓަރުން ފޮނުވި ސިޓީގައި ވަނީ ނަވަލްނީގެ ޕޮޓޭސިއަމް ލެވެލް ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަކަށް އަރާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކިޑްނީ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަވާ ކަމަށާއި ކޮންމެ ވަގުތަކު ވެސް ހިތުގެ މައްސަލައެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ޑޮކްޓަރުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ނަވަލްނީ ޖަލުގައި ހުރެގެން މަރުވެދާނެ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެމެރިކާއިން ފާޅުކުރުމާއި ގުޅިގެން ރަޝިއާއިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، އެންޑްރީ ކެލިން ވަނީ ރަޝިއާއިން ނަވަލްނީ ޖަލުގައި ހުރެގެން މަރުވުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އީޔޫ ގައުމުތަކުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ބައްދަލުވުމުގެއްގައި އެ އިއްތިހާދުން ވަނީ ރަޝިއާގެ އިދިކޮޅު ލީޑަރު ބަންދުގައި ހުންނެވި އިރު، އެކަށީގެންވާ ސިއްހީ ފަރުވާ ފޯރުކޮށްދެމުން ނުދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އަދި ނަވަލްނީގެ ސިއްހީ ހާލަތު އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ގޯސްވަމުންދާއިރު، އެނާއަށް ފަރުވާނުދެވޭތީ ވަގުތުން ވަގުތަށް ދޫކޮށްލުމަށް އީޔޫ އިން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

ރަޝިއާ ސަރުކާރުގެ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުއްލަވަމުން ގެންދަވާ ނަވަލްނީގެ ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވީ އޮގަސްޓު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ސައިބީރިޔާ އިން މޮސްކޯއަށް ދަތުރު ކުރަމުން ދިޔަ ފްލައިޓެއްގެ ތެރެއިން ސައިފޮދެއް ހިއްޕެވި ފަހުންނެވެ. އިދިކޮޅުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި ނަވަލްނީ އަށް ވިހަ ދިނުމުގެ ފަހަތުގައި ވަނީ ރަޝިޔާ ސަރުކާރެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރުން ވަނީ އެ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފައެވެ. ޖަރުމަނުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 32 ދުވަސް ވަންދެން ފަރުވާ ހޯއްދެވުމަށްފަހު ނަވަލްނީ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނަވަލްނީ ހޮސްޕިޓަލުުން ދޫކޮށްލާފައިވާއިރު، އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 20 ހިސާބުގައި އާލާސްކަންފުޅުގެ ހުރިހާ އަލާމާތެއް ވެސް ފިލައިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސްގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެއާއެކު ރަޝިއާގެ ސަރުކާރުން އޭރުވެސް ވަނީ ނަވަލްނީ އަނބުރާ ގައުމަށް ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބާރު އަޅާފައެވެ. ނަވަލްނީއަކީ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން ސަސްޕެންޝަނެއްގައި ހުންނެވި ބޭފުޅަކަށްވެފައިި، ގައުމުން ބޭރުގައި ހުންނެވީ ސަސްޕެންޝަންގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ރަޝިއާގެ ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން ވަނީ ވަގުތުން ނަވަލްނީ އެނބުރި ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމަށް އަމުރު ކޮށްފައެވެ. އަދި އަނބުރާ ވަޑައިނުގަންނަވައިފި ނަމަ، ސަސްޕެންޝަން ޖަލު ޙުކުމަކަށް ބަދަލުވެގެން ދިއުން ގާތް ކަމަށް ޕްރިޒަން ސަރވިސް އިން އޭރު ބުނެފައިވެއެވެ. އެންމެ ފަހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކު، ނަވަލްނީއަށް ވަނީ ޖަލު ޙުކުމްވެސް އިއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް