ކ. މާލެ
|
19 އޭޕްރިލް 2021 | ހޯމަ 13:19
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
މާލެ ވިޔަފާރި ބަނދަރު
ކަސްޓަމްސް
ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސްހިސާބު
މާރޗް މަހު ރާއްޖެއަށް 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެެރެ ކޮށްފައިވޭ
 
ފާއިތުވި މަހު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، އިންޑިއާ އަދި ސިންގަޕޫރު

ފާއިތުވި މާރޗް މަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު މުދަލުގެ ސީ.އައި.އެފް އަގު 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 13 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 3.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އިމްޕޯޓް ކޮށްފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހު މި އަދަދުވަނީ 3.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އިތުރުވެފައެވެ. ފާއިތުވި މާރޗް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗް މަހާ އަޅާބަލާއިރު 13 އިންސައްތަ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު 235 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާއިރު، މި އަހަރުގެ މާރޗް މަހު މި ޢަދަދުވަނީ 266 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައެވެ.

Advertisement

ފާއިތުވި މަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާ ގައުމުތަކަކީ އޮމާން، އިންޑިއާ އަދި ސިންގަޕޯއެވެ. އޮމާން އިން 465 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އެތެރެކޮށްފައިވާއިރު އިންޑިއާ އިން 439 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ އަދި ސިންގަޕޯ އިން 432 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މުދާ ފާއިތުވި މަހު ވަނީ އެތެރެކޮށްފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު 15,643 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސް ކޮށްފައިވާއިރު މި އަހަރު 19,138 ޑިކްލަރޭޝަން ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި ދިޔަ އަހަރުގެ މާރޗު މަހު ކްލިއަރެންސް ލިބިގެން 115 އުޅަނދު ރާއްޖެ އެތެރެވެފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު 133 އުޅަނދު ވަނީ އެތެރެވެފައެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގައި 122 އުޅަނދު ރާއްޖޭން ފުރާފައިވާއިރު މި އަހަރު 154 އުޅަނދު ވަނީ ފުރާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް